"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

B-WISE: your contribution to the B-Wise project

bijdrage gevraagd!

Het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt is een van de thema’s waar De Omslag zich voor inspant. We doen dit niet enkel op lokaal en nationaal niveau maar ook samen met onze Europese partners. Samen met 15 Europese landen werken we in een 4-jarige Erasmus+ project B-WISE.

We denken dat het belangrijk is dat de e sociale economie en sector sociale firma’s groeit om een antwoord te geven en bij te dragen aan de inclusieve arbeidsmarkt die zo hard nodig is. Om die groei te bereiken moet er veel gebeuren. Eén van de aandachtsgebieden is een (digitaal)vaardige sector.

informatie in kaart

Om een inschatting te kunnen maken van de stand van zaken rond vaardigheden doen we een inventarisatie.

We zullen informatie ophalen bij sociale ondernemingen – specifiek van het managementteam van de sociale ondernemingen en vragen naar de ontwikkelingswensen.

Hiervoor hebben we uw bijdrage nodig en willen we u vragen om een online survey in te vullen.

De opbrengst van deze survey wordt gebruikt om de huidige situatie te beoordelen en te anticiperen op toekomstige behoeften, het werk van sociale firma’s te versterken en beroepsprofielen uit te werken die een beeld geven van vaardigheidsbehoeften.

voor wie
De geschatte duur van de survey is 20 minuten en is gericht aan sociale firma’s die zich in zetten voor arbeidsparticipatie, in het bijzonder, aan de directie, coördinator, projectleider of andere leden van het managementteam.

Als u niet werkzaam bent bij een sociale firma/ WISE*, vragen we u vriendelijk deze vragenlijst niet in te vullen. Bent u wel werkzaam bij een WISE maar niet een directeur, coördinator, projectleider of een ander lid van het managementteam, verzoeken we u vriendelijk deze vragen door te sturen naar de juiste persoon.

Hier vindt u een informatieflyer van het project en voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Lara Deckers (lara@deomslag.nl).

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

*WISE staat in Europa voor Work Integration Social Enterprise oftewel sociale firma’s die zich richten op arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het project focust zich op de vaardigheden die nodig zijn om de empowerment van WISE’s en al haar medewerkers te versterken en om de digitale kloof en uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, duurzaam aan te pakken.

Site by Alsjeblaft!