"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

sociale economie in Europa

EU-ministers van o.a. werkgelegenheid en sociaal beleid, kwamen in Brussel op 7 december 2015 bijeen voor de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO). Dit was de laatste keer onder het Luxemburgse voorzitterschap, waarna Nederland het stokje overneemt in 2016.

De Raad heeft conclusies aangenomen over de bevordering van de sociale economie als een belangrijke motor van de economische en sociale ontwikkeling in Europa. Hiermee roept de Raad de lidstaten op om strategieën en programma’s voor het verbeteren van de sociale economie, sociaal ondernemerschap en sociale innovatie te ontwikkelen. Het pleit ook voor een verbetering van de zichtbaarheid van de sociale economie. De Raad onderstreept de noodzaak van een geschikt ecosysteem voor de economie van de sociale ondernemingen en wijst ook op het belang van regelgeving op maat.

Lees meer over de conclusies van de Raad

Site by Alsjeblaft!