"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

lokale inzet 2017

De gemeente heeft De Omslag gevraagd om haar netwerk en expertise ook lokaal in te zetten voor participatie van mensen met een beperking. De afgelopen drie maanden werkte De Omslag een plan van aanpak uit. We hebben de wensen en vragen op stadsdeel- en wijkniveau opgehaald. We hebben een aantal activiteiten ontwikkeld die we samen met de allianties wijkzorg en / of stadsdelen kunnen inzetten om de participatie van kwetsbare groepen op stadsdeel- en wijkniveau te versterken.

gesprekken
In de eerste maanden van 2017 zijn gesprekken gevoerd met stadsdeelbestuurders, ambtenaren van de stadsdelen die betrokken zijn bij zorg en welzijn (WMO) en de basisvoorzieningen in de wijk, ambtenaren van WPI, bestuurders van de wijkzorg allianties (MaDi’s) en participanten van De Omslag. We maakten een eerste inventarisatie van activiteiten waar De Omslag het werk kan versterken en/of aanvullen.

concrete plannen
Binnen ons aanbod hebben we inmiddels een aantal activiteiten ontwikkeld die we samen met de allianties wijkzorg en / of stadsdelen kunnen inzetten om de participatie van kwetsbare groepen op stadsdeel- en wijkniveau te versterken. Zo bieden we Jekuntmeer-Tours aan om professionals in wijkzorgnetwerken en klantmanagers van WPI kennis te laten maken met het participatieaanbod.

netwerk
In veel gesprekken werd het belang onderschreven van het verbinden en delen van kennis. De Omslag biedt reeds stedelijke netwerkbijeenkomsten voor haar participanten en organiseert daarop in aanvulling nadere verdiepingssessies. De komende periode bieden we de mogelijkheid om ook (stedelijke) verdiepingssessies te organiseren voor professionals in de wijk. We agenderen thema’s op basis van behoefte.

Site by Alsjeblaft!