"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

advies sociaal werk

De gemeente heeft aan De Omslag gevraagd om een advies te formuleren over het organiseren van (meer) sociaal werk in Amsterdam op basis van onderzoek onder sociale firma’s en maatschappelijke organisaties. Dat zullen we doen middels interviews en rondetafelgesprekken, gevolgd door een nieuwe Monitor Amsterdamse sociale firma’s.

De gemeente is in het kader van een brede verkenning Sociaal Werk bezig met de ontwikkeling van een werkkoepel Sociaal Werk. Middels een uitvoeringsbesluit zal men de samenwerking rond plaatsen, plaatsing, doorstroom en individuele arrangementen vormgeven.

visie vanuit de praktijk
Zowel de gemeente als De Omslag hebben aangegeven dat sociale firma’s en maatschappelijke organisaties hierin een belangrijke partner zijn. De gemeente heeft De Omslag verzocht om een advies te formuleren op basis van een onderzoek onder sociale firma’s en maatschappelijke organisaties. Dat zullen we doen middels interviews en een tweetal rondetafelgesprekken, gevolgd door het in beeld brengen van de sector met de u reeds bekende Monitor Amsterdamse sociale firma’s.

interviews
Onderwerp van gesprek bij zowel de interviews als de rondetafelgesprekken is hoe de Sociaal Werkkoepel moet gaan functioneren. We verkennen groeipotentie en randvoorwaarden daartoe voor het sociaal werk in Amsterdam, alsook de benodigde samenwerking en regie.

Inmiddels is een representatieve steekproef van 20 betrokken sociale firma’s en maatschappelijke organisaties geselecteerd (en sommige daarvan reeds benaderd) voor de interviews. Deze en mogelijk ook andere betrokkenen zullen op een later moment uitgenodigd worden voor deelname aan de twee rondetafelgesprekken.

monitor in maart 2018
Graag zullen we iedereen informeren over de uitkomsten. We verwachten eind februari af te ronden, waarna we samen met de Amsterdamse sociale firma’s en -projecten de monitor weer uitvoeren.

Met vragen kunt u bij ons terecht: 020-486 01 49, info@deomslag.nl.

Site by Alsjeblaft!