"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

monitor 2018

Vanaf heden staat de Amsterdamse monitor sociale firma’s en projecten weer open. Deze Monitor 2018 peilt de aard en omvang van werk voor mensen met een beperking in Amsterdam.

In Amsterdam is het de ambitie dat er meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen, onder andere in sociale firma’s en participatieprojecten. Om de wenselijke groei te kunnen volgen, is het belangrijk in beeld te brengen wie en wat de sociale firma’s en werkprojecten zijn. 

In afstemming met de gemeente en bureau Social Return is in 2014, 2015 en 2016 de monitor uitgevoerd. Het is een peiling van de omvang, personele samenstelling en financieringsstromen van de sociale firma’s en – projecten in Amsterdam.

Resultaten Amsterdamse Monitor sociale firma’s en projecten in voorgaande jaren

resultaten in mei

De uitkomsten worden online gepubliceerd en gedeeld met de gemeente, in dienst van de uitvoering van het Werkplan sociale firma’s. Dat zal in de eerste week van mei zijn. Uiteraard zullen we alle betrokkenen graag weer informeren over de resultaten van de Amsterdamse Monitor.

meer informatie

De mogelijkheid voor het invullen van de enquête sluit binnenkort. Voor vragen of ondersteuning bij het invullen zijn onze medewerkers beschikbaar. Heeft u als sociale firma of project nog geen link ontvangen? Stuur dan een mail dan naar info@deomslag.nl.

Site by Alsjeblaft!