"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

De Groene Golf versterkt participatie professional

Deze zomer kijken we terug naar de opbrengsten van De Groene Golf: de casuïstiek, werksessies met professionals en een mooie slotsessie. Die opbrengsten gaan we duurzaam ontsluiten voor de hele stad. Lees alles over de laatste Groene Golf.

Het afgelopen half jaar heeft De Omslag gewerkt aan het afronden van het focusexperiment De Groene Golf. Het actie-onderzoek is afgesloten en de resultaten zijn geanalyseerd. Kort gezegd is de conclusie dat obstakels voor participatie soms wel, maar minder dan gedacht zitten in systeemfouten. Regels en procedures kunnen zeker in de weg zitten. De sleutel om hier een weg in te vinden ligt veelal bij de ondersteunende professional.

handelingsruimte geven en nemen

Zijn of haar rol is meer en meer belangrijk. Vooral de mogelijkheden om handelingsruimte te pakken zijn bepalend. Hoewel een werkwijze, beleid of systeem vaak vast lijken te zitten, zijn oplossingsgerichte professionals in staat een goede manier te vinden om mensen te ondersteunen bij participatie, op de manier die bij hen past. Dat vraagt om creatief denken en het benutten van kennis en netwerk van collega’s binnen en buiten de eigen organisatie.

De Groene Golf heeft niet alleen de praktijkvoorbeelden verzameld, maar ook manieren ontwikkeld om kennis en netwerk te benutten. Zo’n 60 professionals hebben deelgenomen aan een of meerdere werksessies. In deze sessies ontmoetten verschillende functionarissen elkaar rond een thema (Zie hier voor een overzicht werksessies). Onder begeleiding hebben zij samen op geleerd, van en met elkaar, om de ruimte die er is te pakken en oplossingen te vinden. De werksessies werden enorm gewaardeerd – met gemiddeld een acht – en iedereen was het erover eens dat dergelijke werkwijze bijdraagt aan het vinden van praktijkoplossingen.

slotsessie

Tijdens de slotsessie van De Groene Golf zijn de resultaten gepresenteerd aan alle betrokken stakeholders. Met een een introductie van programmamanager Nel Winkel over nut en noodzaak van focusexperiment De Groene Golf en een mooi betoog van Maaike Miedema over het belang van actie-onderzoek, besloten we met een korte werksessie over het benutten van de handelingsruimte onder leiding van Douwe van den Berg. Lees hier een uitgebreid verslag

Alle betrokken aanwezigen hebben kennis genomen van de opbrengst en hoe De Omslag deze zal verduurzamen. De praktijkvoorbeelden, werkmethoden, kennis en bronnen zullen op een slimme manier online worden gepresenteerd. Zo kan na de zomer iedere professional zelf geïnspireerd en geïnformeerd raken om de handelingsruimte die er is te benutten.

Site by Alsjeblaft!