"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Conferentie meedoen werkt

Verbinding activering, dagbesteding en werk

Op donderdag 17 januari organiseerden de gemeente Amsterdam en De Omslag een werkconferentie voor professionals met als thema het verbinden van activering, dagbesteding en werk. Gezamenlijk met ruim 300 deelnemers is een werkagenda opgesteld voor de toekomst.

wie waren er?
De deelnemers kwamen uit alle verschillende hoeken van het sociaal domein. Iedereen die zich inzet voor participatie, dagbesteding en werk, van medewerkers van maatschappelijke organisaties, uitvoerende medewerkers van WPI, beleidsmedewerkers OJZ tot en met ervaringsdeskundigen.

Er werd in het bijzijn van verschillende bestuurders van maatschappelijke organisaties, directies van de WPI en OJZ en wethouder Groot Wassink en Kukenheim gesproken over wat er de laatste jaren reeds is gedaan (Meedoen Werkt) en wat we als vervolg daarop onszelf als doel stellen.

Meedoen Werkt
Meedoen Werkt is een programma waarmee een samenwerkingsplaats werd gecreëerd. Daaruit zijn mooie projecten voortgekomen. Eén van de belangrijkste conclusies is dat aandacht voor mensen het verschil maakt. Waar het schuurt zijn de overgangen en vergoedingen belangrijke aandachtspunten. Dat willen we oplossen door samen te werken en gebruik te maken van elkaars expertise met betrekking tot participatie.

Wethouder Kukenheim bevestigt dat we weten wat er moet gebeuren. Om laagdrempelige ondersteuning, rol en ruimte geven is een eenduidige opdracht belangrijk; gezamenlijk aanbesteden maar dan simpel. En daarnaast de vaardigheden van mensen erkennen en laten zien. Ook wethouder Groot Wassink benadrukt het belang van meedoen, door middel van werk in welke vorm ook. Hij is op zoek naar waar nog actie nodig is om de verbinding te maken tussen zorg en werk, in de buurt en met ervaringsdeskundigheid. Hij wil niet als overheid erboven staan, en vraagt om de lessen uit de experimenten onderdeel te maken van ons dagelijkse werk.

agenda uitwerken
In de middag werden er in bruisende en druk bezochte ateliers doelen gesteld, randvoorwaarden geformuleerd en omgezet in een agenda voor de komende jaren. Er werd gewerkt rond de belangrijke thema’s voor de komende jaren:
• relationeel werken
• aansluiting Wmo-beleid en -praktijk van dagbesteding
• samenwerking tussen professionals
• verbinden zorg en werk
• participatie in de wijk
• inzet ervaringsdeskundigen bij beleid en in de praktijk.

Aan de hand van vragen naar de randvoorwaarden, doelen en opdracht werd een eerste agenda aan het einde van de middag gepresenteerd aan alle stakeholders in de vorm van een slotpresentatie meedoen werkt en tekening meedoen werkt.

Het was een bijzondere dag met een hele goede sfeer. Bijzondere ontmoetingen werden mogelijk tussen mensen met verschillende rollen in het sociaal domein, maar met gedeelde waarden en missie. Duidelijk werd dat er veel commitment was om met de agenda aan de slag te gaan.

Lees hier het nieuwsbericht Wegwijs in de Wmo van de gemeente Amsterdam over de conferentie.

En hier de slotpublicatie in de vorm van een digitaal magazine

Site by Alsjeblaft!