"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Conferentie Buying For Social Impact

Op donderdag 13 juni vindt de conferentie over sociaal inkopen plaats: Buying for Social Impact. Veel overheidsinstellingen ontwikkelen beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. Wat zijn de knelpunten en kansen? Tijdens de conferentie kunt u uw kennis vergroten, best practices – in Nederland en daarbuiten – uitwisselen en bijdragen aan het sociaal inkopen. Bekijk hier het programma en workshops.

Veel overheidsinstellingen ontwikkelen beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Door aandacht te besteden aan de sociale impact binnen een inkoopproces, willen (lokale) overheden een extra bijdrage leveren aan de samenleving: meer banen en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of extra kansen voor sociale ondernemingen en sociale firma’s.

conferentie voor meer impact door inkoop

Tijdens deze conferentie willen we de kennis vergroten, best practices – in Nederland en daarbuiten – uitwisselen en daarmee het sociaal inkopen stimuleren. Wat zijn de knelpunten en kansen? Wat zijn de bestaande ervaringen en hoe kunt u ze gebruiken in uw werk? U kunt zich hier aanmelden.

Deze conferentie wordt georganiseerd voor ambtenaren publieke of semi-publieke organisaties en overige functionarissen die zijn betrokken bij het inkoopproces.
Bent u werkzaam bij een andersoortige instelling of onderneming, neem dan contact op met De Omslag door een mail te sturen.

aanbestedingswet
Het inhoudelijke kader van de Nederlandse Aanbestedingswet wordt gevormd door de Europese Aanbestedingsrichtlijn die in Nederland vertaald is in de Aanbestedingswet. In deze wet zitten handvatten en instrumenten om het inkopen bij sociale ondernemingen (en vooral bedrijven die werken met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt) te faciliteren. Daardoor kunnen (semi-) publieke instellingen in hun aanbestedingstrajecten en in hun inkoopbeleid extra maatschappelijke impact realiseren. De mogelijkheden hiertoe bestaan, maar zijn nog relatief onbekend.

duurzaam en inclusief
De Europese Commissie werkt in haar strategie 2020 aan duurzame en inclusieve groei. Deze conferentie maakt deel uit van het BSI project dat in 15 EU-lidstaten wordt geïmplementeerd. Dit project is opgezet door de Europese Commissie (het Uitvoerend Agentschap voor het MKB – EASME) en het Directoraat- Generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en het MKB (DG GROW) in samenwerking met 5 Europese netwerken die zich inzetten voor de versterking van de sociale economie.

europese, landelijke en stedelijke samenwerking

De conferentie wordt georganiseerd in het kader van het Europese project Buying for Social Impact (BSI) door stichting De Omslag in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de Sociaal Werkkoepel, Buy Social, NEVI en PIANOo. We verwelkomen bijdragen van MVOI-experts, PSO-Nederland en anderen.

Site by Alsjeblaft!