"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Meerwaarde van Meetellen

Vanaf januari 2019 ondersteunt stichting De Omslag Meetellen in Utrecht, het cliëntenpanel en ervaringsdeskundig onderzoeksbureau in de gemeente Utrecht. De Omslag zet zich in om Meetellen ook naar andere steden te brengen, waaronder Amsterdam.

Op donderdag 11 april 2019 zijn zes panelmedewerkers van Meetellen in Utrecht geïnterviewd over Meetellen, de werkzaamheden die zij vervullen en wat het voor hen betekent.

Meerwaarde Meetellen vanuit perspectief van de panelmedewerkers

Het team van Meetellen in Utrecht bestaat onder andere uit panelmedewerkers, die in het kader van re-integratie werkzaamheden verrichten omtrent de onderzoeken en onderzoeks- en adviesproducten van Meetellen. De panelmedewerkers vervullen binnen Meetellen een essentiële rol, zonder hen is ervaringsdeskundig onderzoek onmogelijk. Daarom is het belangrijk dat de panelmedewerkers zich prettig voelen binnen Meetellen en dat zij voordelen ervaren van het werken als panellid.

Werkzaamheden


De werkzaamheden van panelmedewerkers bij Meetellen in Utrecht zijn divers. Voor het jaarlijkse panelonderzoek bedenken zij samen met gemeente Utrecht de vragen voor de vragenlijst, ze nemen de vragenlijst af bij verschillende instellingen, voeren de antwoorden online in en presenteren de onderzoeksresultaten bij de gemeente. Panelmedewerker Ahmed: Het presenteren van de resultaten aan de gemeente, beantwoorden van vragen en napraten vind ik erg leuk.

Daarnaast geven panelmedewerkers advies in klankbordgroepen, schrijven stukjes in de tweemaandelijkse nieuwsbrief of testen een app of een website. Panelmedewerker Bert: Laatst werden we gevraagd om een app voor stoppen met roken te testen op taalgebruik en laagdrempeligheid. Als ex-digibeet ben ik daar goed in.

Ook kunnen panelmedewerkers werkzaamheden oppakken die bij hen en hun persoonlijke doel passen. Panelmedewerker Kirsten: Ik wil weer betaald aan het werk dus ik doe graag wat complexere werkzaamheden.
Panelmedewerker Betty: Het mooiste bij Meetellen is het feit dat ik kan aangeven wat ik wel en niet wil doen en ik word niet onder druk gezet om iets te doen wat ik niet wil.

Het team

De panelmedewerkers, projectmedewerkers en coördinator van Meetellen in Utrecht vormen een hecht team. De twee grootste pluspunten van onderdeel zijn van het team van Meetellen zijn volgens de panelmedewerkers ergens bij horen en het hebben van sociale contacten.
Panelmedewerker Kirsten: Het werken in een team is heel fijn. Ik heb voor het eerst het gevoel dat ik mezelf kan zijn, dat ik mijn kwetsbare kant kan laten zien. Panelmedewerker Corrie: Het is erg leuk dat ik weer ergens bij hoor, dat ik weer collega’s heb.

De betekenis van Meetellen

Meetellen is meer dan dagbesteding of re-integratie alleen en onderscheidt zich van andere vrijwilligersactiviteiten door de (soms) complexere activiteiten met bijbehorende vergoeding, het groepsgevoel binnen het team, de sterke solidariteit met de kwetsbare doelgroepen in de stad en de mogelijkheid om deze doelgroep te helpen vanuit een ervaringsdeskundige rol.

Panelmedewerker Christiaan: Ik heb zelf in veel instellingen gezeten en vind het leuk om nu vanuit Meetellen deze mensen te helpen. Ik vind dat we belangrijk werk doen en dat wordt bevestigd door de waardering van de coördinator van Meetellen, medewerkers van de gemeente Utrecht en zelfs wethouders.
Panelmedewerker Betty: Wij zorgen er allemaal voor dat de kwetsbare doelgroep een stem krijgt en dat deze groep gehoord en geholpen wordt.

Meetellen helpt panelmedewerkers met het ontwikkelen van vaardigheden zoals schrijven en spreekvaardigheid, zonder de druk dat iets zo snel mogelijk ontwikkeld moet worden. Panelmedewerker Kirsten:
Meetellen is heel belangrijk voor mij omdat ik in mijn eigen tempo de stappen in mijn re-integratie kan nemen en omdat ik mezelf kan zijn. Ik ben ook erg blij met de structuur en het feit dat ik bezig ben, daardoor voel ik me meer onderdeel van de maatschappij.

Site by Alsjeblaft!