"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

het jaar 2018

Hoewel we graag vooruit gaan en vernieuwing aanjagen, kijken we soms ook terug. In ons jaarverslag 2018 kun je in vogelvlucht door de actie en resultaten. Het geeft een mooi overzicht van wat we doen, en waar we graag samen met het hele kennisnetwerk op verder bouwen. Welkom aan Meetellen in Utrecht en alle partners bedankt voor de samenwerking!

Het jaar 2018 stond voor De Omslag in het teken van verbinding. Uit onderzoek en het netwerk blijkt daar de innovatiekracht te zitten.

We brachten professionals en organisaties bij elkaar, met nadrukkelijk het doel om de gemeenschappelijke ambitie te realiseren. Dat kan zijn op individueel niveau waarbij een professional iemand zo goed mogelijk probeert te ondersteunen bij werk of inkomen. Maar ook inhoudelijk door het bijdragen aan een stedelijke en afdeling overstijgende conferentie op inhoud. En alles daartussen in. We geven u in dit jaarverslag 2018 een beknopt overzicht van onze inspanningen.

De Omslag staat voor netwerken in dienst van inclusie en participatie van mensen met een beperking. Daarom organiseert De Omslag “vrije ruimte” om stedelijk en op inhoud met elkaar samen te werken. We blijven ons ook in 2019 inzetten voor vernieuwing. Met maar één doel: het versterken van participatie voor de meest kwetsbare doelgroepen in de stad.

Jaarverslag 2018

Site by Alsjeblaft!