"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Meetellen

Meetellen is een onderzoeksbureau voor en door burgers die langdurig ondersteuning nodig hebben op gebied van werkloosheid, huiselijk geweld, psychische of lichamelijke problemen, schulden en eenzaamheid.

Er wordt door ervaringsdeskundige medewerkers en onderzoekers, kwantitatief en kwalitatief onderzoek vanuit cliëntperspectief gedaan om de zelfredzaamheid, empowerment en participatie van deze doelgroep te volgen en beleidsinitiatieven te monitoren en evalueren.
Maar Meetellen is meer…

Voor wie het echt wil weten

In samenwerking met Meetellen in Utrecht spannen we ons in om ook in andere steden het concept Meetellen te laten ontstaan. Daarbij kunnen we putten uit de ervaring die in de gemeente Utrecht is opgedaan. Belangrijk is om de succesfactoren van Meetellen te beschermen (het panel, het team) en je niet te laten verleiden tot gemakkelijke snelle opdrachten. In plaats daarvan is een partnerschap in het realiseren van een goed onderzoek van wezenlijk belang voor de impact van de uitkomsten.

Samen met de ervaring uit het ondersteuningsprogramma sociale firma’s in Amsterdam, realiseren we tevens een professionaliseringsslag. Want zo kan een onderzoeksbureau, team en panel onafhankelijk duurzaam blijven opereren.
In Amsterdam starten we vanuit de gedeelde missie van alle ervaringskennis- en onderzoekskracht in Amsterdam met kleine pilots, denktank en expertgroep. Hierbij een uitgebreidere uitleg van de missie, positie en meerwaarde van Meetellen, in Utrecht – en straks in Amsterdam.

Meetellen position paper

interviews met het team meetellen in Utrecht

Voor meer informatie over Meetellen in Amsterdam en voor aspirant panelleden zijn er de volgende twee folders:
Meetellen in Amsterdam, informatiefolder
Meetellen in Amsterdam, folder voor panelleden

Direct aanmelden voor het Amsterdamse Meetellen panel kan hier.

Site by Alsjeblaft!