"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

onderzoek vastgoed dagbestedingslocaties

De Omslag doet op basis van de data in Jekuntmeer onderzoek naar de kenmerken van de locaties in Amsterdam. Deze informatie geeft een goed idee van waar welke activiteiten beschikbaar zijn en of de ruimte voldoet.

Voor aanbieders en Jekuntmeer.nl een goede reden om nog een extra controle te doen op de activiteiten. De sociale kaart van participatie in Amsterdam blijft actueel en compleet.

De Omslag opdracht heeft de opdracht gekregen om per stadsdeel in kaart te brengen wat de huidige situatie is van (de kwaliteit van) het gebruik en de spreiding van dagbesteding-gerelateerd vastgoed in de stad Amsterdam. Dat doen we op basis van de ons bekende gegevens omtrent activiteiten en locaties vanuit het platform Jekuntmeer.nl. De uitkomst van het onderzoek, een gedetailleerd overzicht van de huidige situatie, dient vervolgens als vertrekpunt om eventueel gesignaleerde noodzaak, behoefte of wens tot verandering mee te nemen in toekomstige (vastgoed) besluiten.

De enquete is open tot en met 25 mei aanstaande. Mede namens de gemeente Amsterdam, veel dank voor uw medewerking.

Hier vindt u de link naar de enquete

Of download hier het Format inventarisaties dagbestedingslocaties Amsterdam in Excel om ingevuld terug te sturen aan info@jekuntmeer.nl”:mailto:info@jekuntmeer.nl

Site by Alsjeblaft!