"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Dagbesteding is een vak

De toekomst van dagbesteding in Amsterdam is een complex onderwerp met grote maatschappelijke relevantie, waarbij diverse belanghebbenden zijn betrokken. Vanuit de dagbestedingsaanbieders is de wens uitgesproken om als partners betrokken te zijn bij het vormgeven van het inkoopkader. De Omslag heeft daarop in de Notitie input inkoop dagbesteding 2021 de gezamenlijke input geformuleerd.

Eerder in 2016 hebben vertegenwoordigers van organisaties en gemeente een ontwikkelagenda dagbesteding (denktank dagbesteding, Van dagbesteding tot werk, 2016) geformuleerd. Conclusie was dat partnerschap een belangrijke basis is voor de ontwikkeling van dagbesteding.

In dit kader ontmoeten we elkaar weer rond de inkoop Wmo dagbesteding 2021. Vanuit de dagbestedingsaanbieders is de wens uitgesproken om als partners betrokken te zijn bij het vormgeven van het inkoopkader. Tegelijkertijd bevinden de partijen binnen het partnerschap zich in een opdrachtgever – opdrachtnemer verhouding.
Om deze te overstijgen hebben we gezamenlijk onze input geformuleerd, om een richting te geven en uit te gebruiken in de verschillende ontmoetingen die door de gemeente georganiseerd zullen gaan worden.

dagbesteding is een vak

In aanvulling op deze gedeelde visie uit 2016 willen we hierbij benadrukken dat dagbesteding op verschillende manieren functioneert als aangrijpingspunt voor zorg en maximale ontwikkelpotentie voor de mensen die er gebruik van maken. We stellen vast dat een grote groep Amsterdammers het redt doordat ze dagbesteding hebben.

Participatie en inclusiedoelstellingen kunnen niet ontbreken in de doelstellingen binnen het sociaal domein. Dagbesteding is wat ons betreft niet een aanvullend en ondersteunend specialisme maar een aangrijpingspunt voor de maximale ontwikkelpotentie van mensen. In de beweging richting sociale basis, buurtteams en sociaal werk willen we op zijn minst ruimte vragen voor innovatie en experimenteren rond deze functie.

Het is belangrijk om te realiseren dat doelstellingen van dagbesteding drieledig kunnen zijn: ontwikkeling, stabilisatie en begeleide achteruitgang. Het verbinden van deze functies vinden we heel belangrijk, evenals de stem van de doelgroep hierbij.

Expertise beschikbaar, zonder schotten of hoge drempels

Met deze korte en inhoudelijke notitie vragen we aandacht voor onze visie op de meerwaarde van dagbesteding, als aangrijpingspunt voor de ondersteuning van Amsterdammers in de meest kwetsbare situaties.

• Maak de expertise beschikbaar
• Organiseer de functies van dagbesteding zonder schotten
• Houd de drempel laag.

We stellen voor met elkaar in gesprek te gaan over het positioneren van de functies van dagbesteding in de discussie over toegang, herinrichting en inzet van expertise. Kortom: investeer in dagbesteding als oplossing.

Lees hier de Notitie input inkoop dagbesteding 2021

Site by Alsjeblaft!