"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Doorontwikkeling Dagbesteding

Op 3 september 2019 organiseerde de Afdeling Zorg van de gemeente Amsterdam in het Vakbondsmuseum De Burcht een bijeenkomst over de doorontwikkeling van de Wmo dagbesteding. Tijdens de bijeenkomst gingen de gemeente en een groot aantal aanbieders van dagbesteding in Amsterdam in gesprek over de toekomstige ontwikkeling van dagbesteding in de stad

In totaal bezochten ruim 60 mensen de bijeenkomst. Zij vertegenwoordigden ongeveer 36 van de 41 gecontracteerde aanbieders van dagbesteding in Amsterdam.

Aanleiding voor de bijeenkomst is de voorgenomen wijziging om met ingang van 2021 te gaan werken met Buurteams en de nieuwe Wmo inkoopperiode die ook 2021 ingaat. De aanbieders van dagbesteding hadden per brief aangegeven mee te willen praten en input te willen geven op deze ontwikkelingen.

In het eerste gedeelte van de bijeenkomst gaf Karin Boudewijns (manager Afdeling Zorg) een toelichting op de ontwikkeling van de Buurtteams en wat dat betekent voor (met name de toegang) tot dagbesteding. Corine van de Burgt (stichting De Omslag) lichtte vervolgens de punten toe die de aanbieders van dagbesteding van belang vinden. Daarna presenteerden Martijn de Wit en Jac van Rheenen kort de voorgenomen ontwikkelrichtingen van de resultaatgebieden van dagbesteding.

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit een aantal deelsessies waarin aanbieders in kleinere groepen input konden geven en konden meediscussiëren op de volgende thema’s:
- De toegang tot dagbesteding
- Inloop Dagbesteding
- Meedoen en Meewerken
- Arbeidsmatige dagbesteding

Doel van de deelsessies was het ophalen en delen van inzichten, leerpunten en adviezen met de bedoeling deze als achtergrond mee te nemen in het ontwerp van de nieuw in te kopen/ te subsidiëren Wmo voorzieningen in 2021. De gesprekspunten die bij de verschillende deelsessies aan bod zijn gekomen, staan hieronder uitgewerkt.

Lees hier het verslag

Site by Alsjeblaft!