"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

kennissessies 'Meedoen Werkt' in Nieuw-West en Noord

In november worden er in stadsdeel Noord en in stadsdeel Nieuw-West de kennissessies ‘Meedoen Werkt’ georganiseerd. Deze sessies geven het podium aan experts om professionals uit het stadsdeel inzicht te geven in de regelgeving rondom de toeleiding naar werk.

Geïnteresseerd?

Verschillende sprekers lichten de onderdelen van het traject “van activering tot werk” en bijbehorend beleid en regelgeving toe. Op deze manier proberen we de domeinen activering, dagbesteding en werk aan elkaar te verbinden, en hopen wij jou als professional een duidelijk overzicht van alle mogelijke stappen naar werk te geven.

het verbinden van activering, dagbesteding en werk

Verschillende onderdelen van toeleiding naar werk komen aan bod, waaronder:

  • activeringstrajecten WPI
  • van dagbesteding naar sociaal werk
  • beschut werk, werken naar loonwaarde en overige instrumenten
  • werken bij sociale firma’s en in het MKB.

voor wie

De kennissessies op stadsdeelniveau zijn er ter versterking van professionals werkzaam in het sociaal domein, zoals klantmanagers, woonbegeleiders, trajectbegeleiders, etc.
De kennissessie op maandag 11 november is uitsluitend voor professionals werkzaam in stadsdeel Nieuw-West.
De kennissessie op donderdag 28 november is uitsluitend bedoeld voor professionals werkzaam in stadsdeel Noord.

aanmelden

Meld je hier aan voor de kennissessie op maandag 11 november in stadsdeel Nieuw-West.
Meld je hier aan voor de kennissessie op donderdag 28 november in stadsdeel Noord.

organisatie

De kennissessie in stadsdeel Nieuw-West wordt door Stichting De Omslag en GGZ inGeest georganiseerd namens de gemeente Amsterdam, in samenwerking met stadsdeel Nieuw-West en Wijkzorg Alliantie Nieuw-West.

De kennissessie in stadsdeel Noord wordt door Stichting De Omslag en De Regenboog Groep georganiseerd namens de gemeente Amsterdam, in samenwerking met stadsdeel Noord en Wijkzorg Alliantie Noord.

Site by Alsjeblaft!