"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Berichtgeving maatregelen corona

Op deze plaats houdt De Omslag voor u de berichtgeving bij. Hier verzamelen we de laatste informatie van bijvoorbeeld Rijk, VNG, gemeente en zorgverzekeraars omtrent de ondersteunende maatregelen die genomen worden in dienst van de continuïteit van zorg en ondersteuning.

Op deze plaats zullen we de actuele informatie en documenten plaatsen en delen:

Gemeente Amsterdam – 8 april

Nu de maatregelen langer duren en gehandhaafd blijven is de noodzaak gebleken om aanvullende afspraken te maken voor de dagbesteding. Voor de groep kwetsbare Amsterdammers heeft de afdeling Zorg in samenspraak met de GGD een Richtlijn kleinschalige dagbesteding opgesteld om het mogelijk te maken om onder strikte condities, kleinschalige vormen van dagbesteding te (her)openen. Aan de aanbieders wordt gevraagd om voorafgaand aan de (her)opening van kleinschalige vormen van dagbesteding, te overwegen of de voorliggende alternatieven van begeleiding ook voldoen (zie richtlijn).

De richtlijn bevat de condities en handelingen die de GGD noodzakelijk en haalbaar vindt om deze vorm van dagbesteding verantwoord uit te voeren. Daarbij zijn de RIVM-richtlijnen en de communicatie vanuit het ministerie van VWS betrokken.
Gevraagd wordt om de start van de kleinschalige vorm van dagbesteding te melden aan de afdeling Zorg van de gemeente Amsterdam via contractmanagementwmo@amsterdam.nl

Richtlijn kleinschalige dagbesteding

Gemeente Amsterdam – 27 maart
Brief over de financiële gevolgen van de huidige situatie in antwoord op de vragen die leven bij partners over hoe we in deze situatie omgaan met afspraken en contracten tussen de gemeente Amsterdam en aanbieders of subsidieontvanger in het sociaal domein.
brief financiële gevolgen Corona gemeente Amsterdam

Ministerie VWS en VNG – 27 maart
Het ministerie van VWS heeft in samenwerking met Valente, VNG en COMO een richtlijn vastgesteld over hoe de opvang van dak- en thuisloze mensen georganiseerd moet worden tijdens de coronacrisis (COVID-19). De richtlijn is bedoeld voor gemeenten en opvangorganisaties en ziet toe op het zo goed mogelijk opvangen van dak- en thuisloze mensen, en tegelijkertijd het risico op besmetting zo klein mogelijk houden.
Zie het nieuwsbericht en de richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen .

Ministerie VWS en VNG – 25 maart
Brief van Ministier Hugo de Jonge over financiele duidelijkheid: Coronacrisis – financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning
Zie ook nieuwsbericht over de afspraken die het Rijk en VNG hebben gemaakt en het dringende beroep dat het Rijk op de gemeente doet Afspraken met Rijk over continuïteit financiering SD

Zorgverzekeraars Nederland – 25 maart 2020
Brief: De gecombineerde leefstijlinterventie tijdens de coronacrisis
Veel mensen kunnen momenteel niet naar hun zorgverlener. Zorgverzekeraars vinden het echter belangrijk dat ook de continuïteit van het leveren van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor hun verzekerden gewaarborgd is.

Zorgverzekeraars Nederland – 23 maart 2020
Brief: Financiële helderheid zorgaanbieders langdurige zorg
Zorgkantoren realiseren zich dat er maximale inspanningen worden gevraagd. Deze kunnen enkel geleverd worden wanneer zorgkantoren u als aanbieder van langdurige zorg maximaal comfort kunnen bieden met betrekking tot de financiële gevolgen van de coronacrisis, zodat uw zorgprofessionals kunnen doen wat nodig is.

Site by Alsjeblaft!