"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

inkopen met impact bij de gemeente amsterdam

De Omslag zet zich al enige tijd in om het sociaal inkopen binnen de gemeente Amsterdam hoog op de agenda te krijgen. Doel is om voor sociale economie dezelfde beweging te creëren als voor duurzame economie.

De gemeente Amsterdam vindt dat sociale firma’s een belangrijke rol spelen in het bieden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Sociale firma’s bieden werk en soms ook dagbesteding aan kwetsbare groepen en mensen met een arbeidsbeperking. Een belangrijk instrument voor het stimuleren van de sociale economie is het inkoopbeleid van de gemeente. Als de gemeente juist bij deze sociale ondernemingen inkopen, kunnen meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag.

inzet van de omslag
Een grote ambitie kan soms beter gerealiseerd worden in kleine stappen, zeker in de complexe context van een grote gemeente. De Omslag draagt daar graag aan bij, met advies over zowel de mogelijkheden binnen de Aanbestedingswet als de mogelijkheden die de markt van een sociale economie creëert. We presenteren goede voorbeelden en organiseren samenwerking aan de hand van de inkoopkalender.

kalender
De gemeente werkt sinds eind 2020 met een inkoopkalender. Het doel van de inkoopkalender is het informeren van de eigen gemeentelijke organisatie en leveranciers over aankomende aanbestedingstrajecten.

Op basis van de inkoopkalender en kennis van de mogelijkheden van de markt van sociaal inkopen en sociale firma’s verzorgt De Omslag advies over welke inkooptrajecten kansrijk zijn om sociaal in te vullen. De gemeente kan deze adviezen gebruiken bij de gesprekken en besluitvorming ten aanzien van de sociale (beleids)doelstellingen door inkoop.

voorbeeld en markt
Daarnaast biedt De Omslag, als netwerkpartner van de Sociaal Werkkoepel, een adviserende rol bij de marktverkenningen waar sociale impact door de opdracht gevende directie(s) als kans wordt gezien.

In 2019 deelde De Omslag de opgedane kennis over aanbestedingsmogelijkheden op de landelijke conferentie Buying for social impact. Naast het delen van de mogelijkheden die de Aanbestedingswet biedt met gemeenten, namen we de internationale verkenning die De Omslag heeft uitgevoerd mee.

In 2021 zal De Omslag de gemeente van aansprekende voorbeelden van sociaal inkopen in Nederland voorzien. Daarnaast faciliteert zij de plek voor zowel de gemeente als bedrijven om in Amsterdam te zoeken naar verantwoord en sociaal inkopen.

Hiermee hopen we een brug te slaan tussen theorie en praktijk en het ecosysteem voor sociale economie in Amsterdam te versterken.

Site by Alsjeblaft!