"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

kennis en netwerk

De kern van stichting De Omslag is het netwerk. Door kennis te verbinden aan de praktijk en deze te verrijken met analyse en onderzoek zorgen we ervoor dat die kennis ook daadwerkelijk wordt gedeeld.

Door dichtbij en vanuit de praktijk te werken kan concrete praktijkervaring inzichtelijk gemaakt worden. Maar De Omslag doet meer dan dat. Iedereen die onderdeel uitmaakt van het kennisnetwerk van De Omslag profiteert en haalt er iets nieuws uit.

De meerwaarde ontstaat door te verbinden, te ordenen, analyses te maken en steeds weer terug te delen, binnen en buiten het netwerk.

Bovendien bieden we een platform om duurzaam te delen, denk aan de Participatiegids voor professionals met alle resultaten uit actie onderzoek De Groene Golf. Of de succesvolle Week van de participatie en Jekuntmeer.nl

verbinden praktijk, kennis en leren

Een kennisnetwerk is niet altijd gemakkelijk uit te leggen; een netwerk is in beweging en wordt gevormd door haar participanten. Dat betekent niet dat De Omslag alleen meebeweegt: we veroorzaken en faciliteren dit.

Om uit de praktijk te leren delen organiseren we drie belangrijke elementen van het netwerk:

  • we faciliteren ontmoeting en uitwisseling, tussen mensen, groepen, organisaties en perspectieven
  • we zorgen voor kennis door uit de ontmoeting resultaten zichtbaar te maken en te onderzoeken.
  • we zorgen ervoor dat deze resultaten toegankelijk zijn voor iedereen die er belang bij heeft, participanten, gemeente en Amsterdammers zelf.
Site by Alsjeblaft!