"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Praktijk in de wijk

Het was een mooie Week van de Participatie! We zijn onder de indruk van zoveel mensen en organisaties die bij hebben gedragen door hun deuren open te zetten en collega’s te informeren en inspireren met mogelijkheden om (weer) mee te doen.

100 activiteiten!

In het programma waren bijna 100 activiteiten beschikbaar. Er zijn mooie inhoudelijke gesprekken gevoerd tijdens werkbezoeken en dialoog bijeenkomsten.
Wat opviel was dat de opkomst niet heel groot was. We hebben over de jaren verschillende vormen uitgeprobeerd. Of dat vraagt om keuzes of een andere opzet gaan we met elkaar bedenken!

Week gemist?

Was je niet in de gelegenheid of wil je meer weten over participatie? We hebben voor na de zomer twee projecten om naar uit te kijken: een nieuwe training Work First op een online trainingsplatform via de Participatiegids en een totaal vernieuwd Jekuntmeer.nl.

Site by Alsjeblaft!