"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

knelpunten voor sociale firma’s

update

Inmiddels is bekend dat de gemeente bereid is om voor de detacheringen van SW medewerkers die momenteel vanwege de Coronacrisis geen werkzaamheden verrichten is de gemeente Amsterdam de inleenvergoeding stop te zetten. Sociale firma’s kunnen hierover contact opnemen met hun vaste contactpersoon (consulent) van de afdeling Werk & Re-integratie van de gemeente Amsterdam.

Inmiddels hebben wij van het ministerie van SZW vernomen dat voor de berekening van de omzet, loonkostensubsidie niet meetelt en dus geen verlagend effect heeft bij een NOW-tegemoetkoming. Dat is goed nieuws.

Knelpunten

We maken ons zorgen over de toekomst van sociale firma’s. Veel hebben hun bedrijf moet stilzetten. Anderen zien hun inkomsten scherp dalen. We verwahten dat zij extra steun nodig hebben om in de toekomst banen en werkplekken te kunnen blijven bieden aan Amsterdammers in kwetsbare situaties.

Daarom zijn we bezig om vast te stellen wat de knelpunten zijn en wat er nu nodig is. We hebben we een notitie opgesteld die we de komende tijd zullen aanvullen. De belangrijkste adviezen zijn:

  • Verheldering en maatwerk rondom het noodfonds van de Rijksoverheid (NOW) (hoogte van de vergoeding, ook vergoeding voor mensen die werken met loonkostensubsidie).
  • Geen facturatie vanuit de gemeente voor gedetacheerde medewerkers.
  • Vergoedingen voor dagbesteding aan onderaannemers moeten worden voortgezet. Dat geldt voor de Wmo (zowel Wmo dagbesteding en de dagbesteding die betaald vanuit de MO/BW middelen) en de WLZ.
  • Coulance bij financiers. Een aantal publieksfondsen kondigt dit aan, maar ook banken en andere investeerders zouden de afbetalingen van leningen moeten opschorten.
  • Aanvullende maatregelen (onder andere uitstel van betaling van de huur van bedrijfsruimte).

Kansen creëren

In het oplossen van knelpunten willen we graag met sociale ondernemers van gedachten wisselen en gezamenlijk brainstormen over nieuwe kansen: denk aan het uitruilen van personeel, het opzetten van nieuwe bezorgdiensten, het creëren van werk op plekken waar tekorten aan arbeid ontstaan. Of juist nu het geven van cadeaus in de vorm van tegoedbonnen, het stimuleren van webverkoop van producten of het onderling inkopen bij elkaar. Continuïteit is belangrijk, het moet doorgaan!

We volgen alles, delen dat weer hier en horen graag jullie ervaringen en ideeën. Laten we elkaar op de hoogte houden.

Download inventarisatie knelpunten sociale firma’s

Site by Alsjeblaft!