"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Ervaringen ondersteuningsprogramma

Fun Forest

Fun Forest heeft vier klimparken in Nederland, waaronder die in het Amsterdamse Bos. Ongeveer 15% van het personeelsbestand van de klimparken heeft een bijzonder verhaal. Daarnaast biedt Boss Kitchen, de nieuwe horecagelegenheid van het klimpark in het Amsterdamse bos en in rotterdam, leer- en werkplekken aan mensen die extra begeleiding nodig hebben op weg naar de arbeidsmarkt.
Fieke Swarte-Roozen is mede-oprichter van Fun Forest.

Waarom heeft Fun Forest van het ondersteuningsprogramma van De Omslag gebruik gemaakt?
‘Vanaf de oprichting zijn wij al een sociaal bedrijf. We bieden leer- en werkplekken aan mensen die wij ‘paradijsvogels’ noemen, mensen die om wat voor reden ook wat extra aandacht nodig hebben. Daar traden we alleen niet zo veel mee naar buiten. In 2016 hebben we een stichting opgericht, zo kunnen we ons beter profileren als sociale firma. We konden wel hulp gebruiken bij het opzetten van de statuten. Daarvoor hebben we het coachingstraject aangevraagd.’

Waar bestond de coaching uit?
‘Het was een traject van een aantal maanden waarbij we samen met coach Paul van der Linden de statuten hebben vastgelegd. Vervolgens hebben we in een sneltreinvaart diverse onderwerpen beet gepakt; zoals het aantrekken van een eenmalige subsidie, het vinden van de juiste samenwerkingspartners, meerjarenbeleidsplan, governance, enzovoorts. Zowel intern als extern dacht en sprak hij met ons mee, met gevoel voor verhoudingen en humor!’

Hoe heb je het ervaren?
‘Het klikte goed tussen Paul en mij. Hij is eerlijk, empathisch en ontzettend behulpzaam. Hij heeft veel inzicht in sociale bedrijven. Ik vond het lastig om te laten zien hoe goed Fun Forest het doet, ons ons verhaal te verkopen. Hij heeft me geleerd dat we onszelf best wat meer op de borst mogen kloppen.’

Wat heeft het opgeleverd?
‘Veel! We hebben de sociale bedrijfsvoering duidelijk en inzichtelijk gemaakt, de stichting staat, maar ook de BV is nu een samenhangend onderdeel in de sociale onderneming die we willen zijn. Verder heeft Paul ons gekoppeld aan stichting Dichterbij Huis waardoor we een professionele keuken in de Boss Kitchen konden realiseren. We zijn toekomstbestendiger door dit proces.

Daarbij is het fijn dat we deel uitmaken van het netwerk van De Omslag. We zijn met recht een sociale firma, we beseffen dat nu ook veel mee én we zijn er trots op.’

B-Challenged

B-Challenged is een cultureel leer-werkbedrijf en begeleidt en coacht jongeren vanaf 16 jaar. Dit zijn vooral jongeren met een zorgachtergrond. Een belangrijk onderdeel van B-Challenged is EventHands, hierbij werken de jongeren bij diverse festivals en Nederland. Wim Haveman is directeur van B-Challenged.

Wat was de reden voor deelname aan het ondersteuningsprogramma van De Omslag?
‘B-Challenged bestaat sinds 2010 en ongeveer een jaar geleden brak een nieuwe fase aan. We wilden meer richting geven aan de sociale firma. En daarbij wilden we meer inkomsten genereren. We werden geattendeerd op het ondersteuningstraject, precies op het goede moment.’

Hoe zag het ondersteuningstraject eruit?
‘Eens in de twee weken had ik een gesprek van ongeveer twee uur met Paul van der Linden. Daar kwamen punten en vragen uit die we gaandeweg konden beantwoorden. Hij hielp bij het formuleren wat we nodig hadden: een organisatie waar we opdrachten oppakken en uitvoeren. Uiteindelijk werd het helder dat we daarvoor drie duidelijke bedrijfskolommen moesten ontwikkelen. Hij hielp vervolgens bij het stutten en ontwikkelen van de organisatie. We kunnen nu goed onderbouwen waarom we dat op die manier doen. De organisatie is overzichtelijker, dat is een expliciete meerwaarde.’

Hoe gebeurde dat?
‘Hij stelde zijn expertise ter beschikking en stelde zijn netwerk open. Maar hij behoedde mij ook. Als je in zo’n proces zit, gaat het steeds sneller, het wordt het groter dan jezelf. Je hebt steeds meer nodig dan je zelf alleen kan. Hij koppelde me aan mensen die me weer verder konden helpen. Zo vielen de puzzelstukjes weer op zijn plaats.’

Wat is het concrete resultaat?
‘Omzetverhoging! Met meer dan 100 procent. En we hebben de organisatorische kant goed geregeld, van de acquisitie tot aan verzekeringen en de voorwaarden. Paul zijn aanpak is constructief en effectief. Hij is heel doortastend. Ik heb nog steeds contact met Paul, we zijn door het traject heel betrokken bij elkaars werk. Ik beschouw hem als deel van mijn klankbord bij vraagstukken. Het heeft B-Challenged heel veel gebracht, ik kan het iedereen aanraden.’

Meer weten over het ondersteuningsprogramma van De Omslag?
Lees meer over de expertise van De Omslag
of lees het factsheet ondersteuningsprogramma .

Site by Alsjeblaft!