"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

gemeente en sociaal ondernemen

Bureau Social Return is de schakel in het stimuleren van sociaal ondernemen bij de leveranciers van de gemeente Amsterdam. Naast de loonkostensubsidieregeling vanuit de Participatiewet is er ook de regeling Beschut Werk. Deze biedt mogelijkheden om mensen met een grote begeleidingsvraag met subsidie in dienst te nemen.

social return als hefboom

Social Return kan als hefboom worden ingezet om de sector sociaal ondernemen duurzaam te vergroten. Sanne Bekkenutte van het Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam besprak in onze netwerkbijeenkomst met de 15 aanwezige sociale firma’s, de mogelijkheden, ervaringen, knelpunten en successen.

Samenwerken met sociale firma’s is een van de mogelijkheden voor Social Return in de gemeente Amsterdam. Hiervoor heeft De Omslag een etalage ingericht om leveranciers van de gemeente naar te kunnen verwijzen en ideeën op te doen (www.socialezaken.info). Dat levert inkoop bij sociale firma’s op, maar dat is op het totaal nog veel te weinig. Samen met Bureau Social Return zijn we op zoek naar versnelling. Tijdens de bijeenkomst van 12 juni kwamen suggesties naar voren om die versnelling te realiseren. Onder andere door een gemeenschappelijke tool waarin de diensten en producten van sociale firma’s duidelijker kunnen worden gevonden. Ook willen we graag bekijken of er een groot (infrastructuur-) project in de gemeente is waar extra aandacht komt voor het inzetten van SR bij sociale firma’s. Wellicht leidt dit ook tot andere samenwerkingsafspraken tussen de reguliere bedrijven die werken aan dit project en sociale firma’s.

Bureau Social Return (BSR) zet in op duurzame relaties tussen haar leveranciers en sociale firma’s. In aanbestedingsprocedures ziet BSR zich geconfronteerd met dilemma’s zoals de plicht tot gelijke behandeling en hindernissen rond het organiseren van de juiste match. BSR koopt zelf sociaal in; practice what you preach. Zo hebben zij een videofilm over Social Return laten maken door Shoot Medialab, een sociale firma die werkt met jongeren.

beschut werk

Deze relatief nieuwe regeling biedt kansen aan mensen met een beperkte loonwaarde. Sociale firma’s die mensen uit deze doelgroep in dienst nemen krijgen hiervoor subsidie. De start van de regeling was niet gemakkelijk, maar inmiddels zijn er goede voorbeelden. Er zijn meer mensen die een plek hebben bij sociale firma’s en we weten we waar mogelijke obstakels zich verstoppen.

Doelstelling van de gemeente Amsterdam dit jaar is het realiseren van 130 plekken. Op dit moment zijn er 30 plaatsingen gerealiseerd. Er is meer behoefte aan plaatsen en ook de instroom moet omhoog.
Kern bij Beschut Werk in vergelijking met werken naar loonwaarde: begeleidingsnoodzaak moet worden aangetoond. Er is inmiddels een eenduidige aanpak voor het vaststellen van de indicatie (door het UWV) voor Beschut Werk. Daarbij staat de noodzaak voor begeleiding voorop.

Sociale firma’s moeten hun begeleiding dus goed beschrijven. Vaak zijn ze al ingericht om extra begeleiding te kunnen bieden. Dan is het een kwestie van opschrijven wat je al doet.
Vanuit De Omslag zijn we erg enthousiast over de regeling. Het is een mooie tussenstap tussen dagbesteding en regulier werk. Juist mensen voor wie deze stap te groot is en meer begeleiding nodig hebben dan je van een werkgever mag verwachten biedt Beschut Werk een oplossing.

Meestal werken mensen die vallen onder de Beschut Werk regeling voor minimumloon. Maar dat hoeft niet. Er zijn ook situaties waar mensen met extra begeleiding een CAO loon kunnen verdienen.

Site by Alsjeblaft!