"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

monitor sociale firma’s

De monitor gaat over de ‘medewerkersmix’ (de samenstelling van het personeelsbestand) en de ‘financieringsmix’ (de samenstelling van de verschillende inkomstenbronnen) en het soort diensten en producten dat aangeboden wordt.

De monitor van 2016 laat onder andere zien dat meer mensen met een arbeidsbeperking doorstromen van onbetaald naar betaald werk en dat ze vaker in vaste dienst zijn. De sector blijft groeien, ook op ondernemend vlak: steeds meer sociale firma’s voldoen aan de definitie en halen een groot deel van hun inkomsten uit de commerciële markt.

Bekijk hier de volledige monitor 2016 of download de monitor-amsterdamse-sociale-firma-s-2016-def-lr.pdf in pdf.

Het is de 4e keer dat de monitor is uitgevoerd. In 2013 is KPMG in opdracht van de gemeente Amsterdam begonnen met een nulmeting. Op basis daarvan is de monitor ingericht en uitgevoerd in het voorjaar 2014. Klik hier voor de resultaten van de monitor 2014 en de monitor 2015 .

Belangrijkste conclusie was toen dat sociale firma’s steeds belangrijker worden in het bieden van dagbesteding en werk. Zij zijn uitstekend in staat om mensen door te laten stromen naar betaald werk. De Omslag staat dicht bij de sociale firma’s. Corine van de Burgt benadrukte: “Zij staan met de voeten in de klei, wij mogen daar naast staan en we zijn trots op deze ondernemers.”

Site by Alsjeblaft!