“Het is onze ambitie om alle Amsterdammers met een beperking onderdeel van de stad te laten zijn.”

23 april 2018 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Thema van deze bijeenkomst zijn de uitdagingen waar de basisvoorzieningen de komende jaren voor staan en het beleid van de gemeente Amsterdam om deze te versterken. De presentatie wordt verzorgd door Mary Bezuijen, programmanager basisvoorzieningen van de gemeente Amsterdam.

Basisvoorzieningen zijn er voor alle Amsterdammers, maar in elk geval voor Amsterdammers die minder zelfredzaam zijn. De gemeente streeft naar een wijkgerichte aanpak: activiteiten die aansluiten bij de specifieke vraag in een buurt en bij de kracht van bewoners in dat gebied. De gemeente geeft aan dat de opgaven ter versterking van de basisvoorzieningen in nauwe samenwerking verder worden uitgewerkt. Wat is de huidige stand van zaken rondom basisvoorzieningen en hoe gaan we de komende periode met alle betrokkenen de doorontwikkeling vorm geven?

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.
Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

24 mei 2018 (09:30 – 15:00)

Werksessie #2 De Groene Golf

We delen en verdiepen dit voorjaar de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseren we een aantal werksessies voor professionals waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.

Thema van deze sessie is Maatwerk. Over de grenzen van maatwerk, omgekeerd denken en daarvoor ook de ruimte krijgen.

Elke sessie draait om een specifiek thema en obstakel, en komt voort uit de casuïstiek van De Groene Golf. Hiermee ontwikkelen we tevens gezamenlijk een methode voor praktijkleren. Direct aansluitend aan een sessie leggen we de conclusies voor aan een groep teamleiders. Met hen bespreken we hoe de conclusies het beste kunnen worden ondersteund in praktische werkwijzen en organisatie.
Zie ook de projectpagina.

Deelname is alleen mogelijk op persoonlijke uitnodiging. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ben je professional en begeleid je mensen bij het zetten van (arbeids)participatie stappen, en heb je belangstelling om aan een van de werksessies deel te nemen? Neem dan contact op met
degroenegolf@deomslag.nl.

Locatie:
Amsterdam

lees meersluit

31 mei 2018 (09:30 – 15:00)

Werksessie #3 De Groene Golf

We delen en verdiepen dit voorjaar de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseren we een aantal werksessies voor professionals waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.

Thema van deze sessie is Tijd nemen en tijd krijgen. Over de tijd nemen en krijgen voor een klant, en voor jezelf om te leren en ontwikkelen.

Elke sessie draait om een specifiek thema en obstakel, en komt voort uit de casuïstiek van De Groene Golf. Hiermee ontwikkelen we tevens gezamenlijk een methode voor praktijkleren. Direct aansluitend aan een sessie leggen we de conclusies voor aan een groep teamleiders. Met hen bespreken we hoe de conclusies het beste kunnen worden ondersteund in praktische werkwijzen en organisatie.
Zie ook de projectpagina.

Deelname is alleen mogelijk op persoonlijke uitnodiging. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ben je professional en begeleid je mensen bij het zetten van (arbeids)participatie stappen, en heb je belangstelling om aan een van de werksessies deel te nemen? Neem dan contact op met
degroenegolf@deomslag.nl.

Locatie:
Amsterdam

lees meersluit

7 juni 2018 (09:30 – 15:00)

Werksessie #4 De Groene Golf

We delen en verdiepen dit voorjaar de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseren we een aantal werksessies voor professionals waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.

Thema van deze sessie is Handelingsruimte. Over wat mag wel, en wat niet, zelf beslissen en doen wat kan.

Elke sessie draait om een specifiek thema en obstakel, en komt voort uit de casuïstiek van De Groene Golf. Hiermee ontwikkelen we tevens gezamenlijk een methode voor praktijkleren. Direct aansluitend aan een sessie leggen we de conclusies voor aan een groep teamleiders. Met hen bespreken we hoe de conclusies het beste kunnen worden ondersteund in praktische werkwijzen en organisatie.
Zie ook de projectpagina.

Deelname is alleen mogelijk op persoonlijke uitnodiging. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ben je professional en begeleid je mensen bij het zetten van (arbeids)participatie stappen, en heb je belangstelling om aan een van de werksessies deel te nemen? Neem dan contact op met degroenegolf@deomslag.nl.

Locatie:
Amsterdam

lees meersluit

14 juni 2018 (09:30 – 15:00)

Werksessie #5 De Groene Golf

We delen en verdiepen dit voorjaar de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseren we een aantal werksessies voor professionals waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.

Thema van deze sessie is Hoe benut je collega-instellingen. Over hoe effectief om te gaan met expertise binnen en buiten de organisatie.

Elke sessie draait om een specifiek thema en obstakel, en komt voort uit de casuïstiek van De Groene Golf. Hiermee ontwikkelen we tevens gezamenlijk een methode voor praktijkleren. Direct aansluitend aan een sessie leggen we de conclusies voor aan een groep teamleiders. Met hen bespreken we hoe de conclusies het beste kunnen worden ondersteund in praktische werkwijzen en organisatie.
Zie ook de projectpagina.

Deelname is alleen mogelijk op persoonlijke uitnodiging. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ben je professional en begeleid je mensen bij het zetten van (arbeids)participatie stappen, en heb je belangstelling om aan een van de werksessies deel te nemen? Neem dan contact op met degroenegolf@deomslag.nl.

Locatie:
Amsterdam

lees meersluit

18 juni 2018 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.
Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

21 juni 2018 (09:30 – 15:00)

Werksessie #6 De Groene Golf

We delen en verdiepen dit voorjaar de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseren we een aantal werksessies voor professionals waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.

Thema van deze sessie is Overdracht. Over hoe je mensen op een goede manier en in vertrouwen ook weer los kunt laten.

Elke sessie draait om een specifiek thema en obstakel, en komt voort uit de casuïstiek van De Groene Golf. Hiermee ontwikkelen we tevens gezamenlijk een methode voor praktijkleren. Direct aansluitend aan een sessie leggen we de conclusies voor aan een groep teamleiders. Met hen bespreken we hoe de conclusies het beste kunnen worden ondersteund in praktische werkwijzen en organisatie.
Zie ook de projectpagina.

Deelname is alleen mogelijk op persoonlijke uitnodiging. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ben je professional en begeleid je mensen bij het zetten van (arbeids)participatie stappen, en heb je belangstelling om aan een van de werksessies deel te nemen? Neem dan contact op met degroenegolf@deomslag.nl.

Locatie:
Amsterdam

lees meersluit
Site by Alsjeblaft!