“Het is onze ambitie om alle Amsterdammers met een beperking onderdeel van de stad te laten zijn.”

2 juli 2019 (09:00 – 11:45)

Kennissessie ‘Amsterdam Werkt’ stadsdeel West

Op dinsdag 2 juli vindt de kennissessie ‘Amsterdam Werkt’ voor professionals van stadsdeel West plaats, met als focus: toeleiden naar werk.

De sessie geeft het podium aan experts uit stadsdeel West om jou als professional inzicht te geven in de regelgeving rondom de toeleiding naar werk.

Het verbinden van activering, dagbesteding en werk

Verschillende sprekers zullen de onderdelen van het traject “van activering tot werk” en bijbehorend beleid en regelgeving toelichten. Op deze manier proberen we de domeinen activering, dagbesteding en werk aan elkaar te verbinden, en hopen wij jou als professional een duidelijk overzicht van alle mogelijke stappen naar werk te geven, waaronder:

  • activeringstrajecten WPI
  • van dagbesteding naar sociaal werk
  • beschut werk, werken naar loonwaarde en overige instrumenten
  • werken bij sociale firma’s en in het MKB.

Voor wie

De kennissessies op stadsdeelniveau zijn ter versterking van professionals werkzaam in het sociaal domein, zoals klantmanagers, woonbegeleiders, trajectbegeleiders etc. Deze kennissessie is uitsluitend voor professionals werkzaam in stadsdeel West.

Je bent van harte welkom: aanmelden kan nu al via deze link. Je ontvangt dan later meer informatie over de locatie en het programma.

Organisatie

Deze kennissessie wordt door Stichting De Omslag en De Regenboog Groep georganiseerd namens de gemeente Amsterdam. In stadsdeel West doen we dat in samenwerking met stadsdeel West en Wijkzorg Alliantie West.

Locatie:
Amsterdam West

lees meersluit

23 september 2019 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail. Contactpersoon: Jeanice Westerhout.

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

4 november 2019 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail. Contactpersoon: Jeanice Westerhout.

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

16 december 2019 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail. Contactpersoon: Jeanice Westerhout.

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit
Site by Alsjeblaft!