“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

17 mei 2021 (09:00) – 20 mei 2021 (17:30)

Week van de participatie

Organisaties in Amsterdam openen van 17 t/m 20 mei digitaal hun deuren. Voor een lerende werk- en inspiratiesessies. Je ontmoet je vakgenoten, er zijn pitches, je leert van praktijkvoorbeelden en natuurlijk is er een openingswebinar.

De Week van de participatie wordt georganiseerd voor participatieprofessionals en vrijwilligers in het sociale domein. Om zo kansen voor participatie te vergroten. We organiseren vier dagen lang verschillende online sessies; je kiest je workshop, je combineert sessies of kiest juist losse onderdelen.

Op dit moment bereiden we de invulling en het programma voor. Wat we nu al weten: het wordt een prachtig programma wat je niet wilt missen. Blok dus vast de Week van de participatie in je agenda!
Als eerste het laatste nieuws in je inbox? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

De Week van de participatie wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting De Omslag, de Participatiegids, Vrijwilligersacademie Amsterdam en de gemeente Amsterdam.

Locatie:
online via Zoom

Adres:
stadsbreed

lees meersluit

2 november 2020 (09:00) – 6 november 2020 (17:30)

Week van de participatie

Organisaties in Amsterdam openen van 2 t/m 6 november digitaal én live hun deuren. Voor een korte kennismaking of voor werk- en inspiratiesessies. Je ontmoet je vakgenoten, er zijn pitches, je leert van praktijkvoorbeelden en er is een debat.

De Week van de participatie wordt georganiseerd om de kansen voor mensen om mee te doen te vergroten. Er zijn veel verschillende routes naar participatie. We organiseren online én offline routes door de wijk en in de stad; je kiest je route, je combineert routes of kiest juist losse onderdelen. Het vijfdaagse programma is verdeeld over 4 routes: werk, zorg, informeel en cross-over. Kijk hier voor het volledige programma en meld je aan!

De Week van de participatie wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting De Omslag, de Participatiegids, Vrijwilligersacademie Amsterdam en de gemeente Amsterdam.

Locatie:
online via Zoom

Adres:
stadsbreed

lees meersluit

23 juni 2020 (10:00 – 11:30)

Online kennissessie ‘Amsterdam Werkt’ stadsdeel Zuid

Op dinsdag 23 juni vindt de online kennissessie ‘Amsterdam Werkt’ voor professionals van stadsdeel Zuid plaats, met als focus: toeleiden naar werk.

De online sessie geeft het podium aan experts uit stadsdeel Zuid om jou als professional inzicht te geven in de regelgeving rondom toeleiding naar dagbesteding en werk.

Het verbinden van activering, dagbesteding en werk

Verschillende sprekers zullen digitaal via het online conferentie programma Zoom de onderdelen van het traject “van activering tot werk” en bijbehorend beleid en regelgeving toelichten. Op deze manier proberen we de domeinen activering, dagbesteding en werk aan elkaar te verbinden, en hopen wij jou als professional een duidelijk overzicht van alle mogelijke stappen naar werk te geven, waaronder:

 • activeringstrajecten WPI
 • van dagbesteding naar sociaal werk
 • beschut werk, werken naar loonwaarde en overige instrumenten
 • werken en betaald aan het werk bij een sociale firma.

Voor wie

De kennissessies op stadsdeelniveau zijn ter versterking van professionals werkzaam in het sociaal domein, zoals klantmanagers, woonbegeleiders, trajectbegeleiders etc. Deze kennissessie is uitsluitend voor professionals werkzaam in stadsdeel Zuid.

Je bent van harte welkom: aanmelden kan nu al via deze link. Je ontvangt dan later meer informatie om in te loggen via Zoom en het programma.

Organisatie

Deze online kennissessie wordt door Stichting De Omslag en De Regenboog Groep georganiseerd namens de gemeente Amsterdam. In stadsdeel Zuid doen we dat in samenwerking met Wijkzorg Alliantie Zuid.

Locatie:
online via Zoom

lees meersluit

22 juni 2020 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten (online)

Thema van deze online netwerkbijeenkomst is ervaringsdeskundigheid in Amsterdam; stand van zaken en kennis over de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigen. Aan het woord komen o.a. Martin Stam, lid van kartrekkersgroep Amsterdams Netwerk Ervaringskennis, kwartiermaker Berend de Groote en mede kwartiermakers Reinier Schippers en Astrid Philips en sprekers van Cordaan, De Regenboog Groep en HVO-Querido.

Netwerkbijeenkomst via Zoom, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.
Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail. Contactpersoon: Jeanice Westerhout.

Locatie:
online via Zoom

lees meersluit

24 februari 2020 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Tijdens deze netwerkbijeenkomst spreken we over de lopende praktijk van leren en werken. Mensen met een beperking hebben doorgaans de meeste moeite om aan het werk te komen en blijven. Wat gebeurt er op het gebied van leren in Amsterdam?

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail. Contactpersoon: Jeanice Westerhout.

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

9 januari 2020 (16:30 – 19:00)

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie op donderdag 9 januari 2020, voor genodigden van De Omslag.

lees meersluit

28 november 2019 (09:00 – 11:45)

Kennissessie ‘Amsterdam Werkt’ stadsdeel Noord

Op donderdag 28 november vindt de kennissessie ‘Amsterdam Werkt’ voor professionals van stadsdeel Noord plaats, met als focus: toeleiden naar werk.

De sessie geeft het podium aan experts uit stadsdeel Noord om jou als professional inzicht te geven in de regelgeving rondom toeleiding naar dagbesteding en werk.

Het verbinden van activering, dagbesteding en werk

Verschillende sprekers zullen de onderdelen van het traject “van activering tot werk” en bijbehorend beleid en regelgeving toelichten. Op deze manier proberen we de domeinen activering, dagbesteding en werk aan elkaar te verbinden, en hopen wij jou als professional een duidelijk overzicht van alle mogelijke stappen naar werk te geven, waaronder:

 • activeringstrajecten WPI
 • van dagbesteding naar sociaal werk
 • beschut werk, werken naar loonwaarde en overige instrumenten
 • werken bij sociale firma’s en betaald aan het werk.

Voor wie

De kennissessies op stadsdeelniveau zijn ter versterking van professionals werkzaam in het sociaal domein, zoals klantmanagers, woonbegeleiders, trajectbegeleiders etc. Deze kennissessie is uitsluitend voor professionals werkzaam in stadsdeel Noord.

Je bent van harte welkom: aanmelden kan nu al via deze link. Je ontvangt dan later meer informatie over de locatie en het programma.

Organisatie

Deze kennissessie wordt door Stichting De Omslag en De Regenboog Groep georganiseerd namens de gemeente Amsterdam. In stadsdeel Noord doen we dat in samenwerking met stadsdeel Noord en Wijkzorg Alliantie Noord.

Locatie:
Amsterdam Noord

lees meersluit

4 november 2019 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Thema van deze netwerkbijeenkomst is Democratisering.

Hetty Politiek, programmamanager democratisering, zal de Beleidsbrief Democratisering van de gemeente toelichten.

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.
Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail. Contactpersoon: Jeanice Westerhout.

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

23 september 2019 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

In Amsterdam ontvangen ongeveer 40.000 mensen een bijstandsuitkering. Het college investeert om Amsterdammers die bijstand ontvangen beter en intensiever te ondersteunen om de stap naar werk te maken. Tijdens de netwerkbijeenkomst gaan we in gesprek met gemeente over de aanpak.

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail. Contactpersoon: Jeanice Westerhout.

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

2 juli 2019 (09:00 – 11:45)

Kennissessie ‘Amsterdam Werkt’ stadsdeel West

Op dinsdag 2 juli vindt de kennissessie ‘Amsterdam Werkt’ voor professionals van stadsdeel West plaats, met als focus: toeleiden naar werk.

De sessie geeft het podium aan experts uit stadsdeel West om jou als professional inzicht te geven in de regelgeving rondom de toeleiding naar werk.

Het verbinden van activering, dagbesteding en werk

Verschillende sprekers zullen de onderdelen van het traject “van activering tot werk” en bijbehorend beleid en regelgeving toelichten. Op deze manier proberen we de domeinen activering, dagbesteding en werk aan elkaar te verbinden, en hopen wij jou als professional een duidelijk overzicht van alle mogelijke stappen naar werk te geven, waaronder:

 • activeringstrajecten WPI
 • van dagbesteding naar sociaal werk
 • beschut werk, werken naar loonwaarde en overige instrumenten
 • werken bij sociale firma’s en in het MKB.

Voor wie

De kennissessies op stadsdeelniveau zijn ter versterking van professionals werkzaam in het sociaal domein, zoals klantmanagers, woonbegeleiders, trajectbegeleiders etc. Deze kennissessie is uitsluitend voor professionals werkzaam in stadsdeel West.

Je bent van harte welkom: aanmelden kan nu al via deze link. Je ontvangt dan later meer informatie over de locatie en het programma.

Organisatie

Deze kennissessie wordt door Stichting De Omslag en De Regenboog Groep georganiseerd namens de gemeente Amsterdam. In stadsdeel West doen we dat in samenwerking met stadsdeel West en Wijkzorg Alliantie West.

Locatie:
Amsterdam West

lees meersluit

13 juni 2019 (09:00 – 13:00)

Conferentie Buying for Social Impact

Op donderdag 13 juni vindt in Amsterdam de conferentie over sociaal inkopen plaats: “Buying for Social Impact”, van idee naar uitvoering.

Veel overheidsinstellingen ontwikkelen beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Door aandacht te besteden aan de sociale impact binnen een inkoopproces, willen (lokale) overheden een bijdrage leveren: meer banen en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en extra kansen voor sociale ondernemingen en sociale firma’s.

aanbestedingswet en conferentie
De Nederlandse Aanbestedingswet biedt instrumenten om dit te versterken. Tijdens deze conferentie zullen we deze verkennen.
We willen we de kennis vergroten, best practices – in Nederland en daarbuiten – uitwisselen en daarmee het sociaal inkopen stimuleren. Wat zijn de knelpunten en kansen? Wat zijn de bestaande ervaringen en hoe kunt u ze gebruiken in uw werk?

Bent u betrokken bij het inkoopproces als inkoper en/ of bij de beleidsontwikkeling van sociale impact: dan nodigen wij u van harte uit u aan te melden voor de conferentie. Deelname is gratis. Kent u een geïnteresseerde, stuur dan gerust de uitnodiging door.

Locatie:
Amsterdam

lees meersluit

3 juni 2019 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Tijdens deze netwerkbijeenkomst wordt ingegaan op de doorontwikkeling Amsterdamse wijkteams, gegeven door Karin Boudewijns, manager Zorg bij de gemeente Amsterdam.

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.
Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail. Contactpersoon: Jeanice Westerhout.

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

18 maart 2019 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat het inkoopbeleid van de gemeente wordt ingezet voor het vergroten van social impact?

Harry Doef (Leger des Heils) vertelt namens het POA wat de ideeën zijn. Jaap Kemkes en Paul van der Linden (De Omslag) vertellen over de inzet en resultaten om sociaal inkopen op verschillende niveaus te versterken.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail. Contactpersoon: Jeanice Westerhout.

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

8 januari 2019 (16:30 – 19:00)

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 8 januari 2019, voor genodigden van De Omslag.

lees meersluit

10 december 2018 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Deze netwerkbijeenkomst verdiepen we ons in de verbinding tussen zorg en werk. Dat doen we aan de hand van twee inspirerende voorbeelden uit eigen stad; Renate Wieringa (Cordaan) presenteert ons de opleiding Woonhulp. Annemiek Beemsterboer (Pantar) en Lucien Bianchi (Cordaan) vertellen ons alles over drempelloos doorstromen.

Dit als een opmaat naar de conferentie ‘Meedoen werkt – de verbinding tussen zorg en werk’ op donderdag 17 januari 2019. Graag gaan we met elkaar in gesprek wat de uitgangspunten zijn uit de praktijk die we zeker willen adresseren in de verbinding.

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

16 november 2018 (12:00 – 17:00)

Social Market

Tijdens The Impact Days is er een Social Market in De Hallen in Amsterdam West.

Be Social? Buy Social? Op de Social Market in de Hallen in Amsterdam West kunnen particulieren kennismaken met sociale producten uit Amsterdam. Shop fairtrade kleding bij Studio Jux, je fiets laten maken bij fietswinkel Recycle, een cadeautje kopen bij de Amsterdamse Zeepfabriek of taart proeven en bestellen bij taartenbakkerij Confuus. Op vrijdagmiddag 16 november van 12:00 tot 17:00 presenteren zij en nog meer sociale firma’s hun producten. Op de Social Market kun je niet alleen sociale producten kopen maar ook kennismaken met de ‘social impact’ van deze ondernemingen.

Wil je deelnemen als Social Enterprise aan de Social Market? Meld je dan aan via dit inschrijfformulier.

De Social Market is een initiatief van Stichting De Omslag.
Vind de producten en diensten ook op Sociale Zaken.

Locatie:
De Hallen, Hannie Dankbaarpassage 47 in Amsterdam

lees meersluit

1 november 2018 (14:30 – 17:00)

Meet & Greet

Een Meet & Greet is een informele en laagdrempelige bijeenkomst voor alle mensen met een arbeidsbeperking die een stap willen zetten naar betaald werk. Tijdens de Meet & Greet kun je met werkgevers praten over werk en waar je interesses liggen.

In een informele setting kunnen zij vragen stellen, hun ambities delen en zich oriënteren.

Locatie:
(locatie wordt na aanmelding bekend gemaakt)

lees meersluit

29 oktober 2018 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Een gecombineerde agenda in deze netwerkbijeenkomst: ontwikkelen naar werk en maatwerk bieden.

1. Ontwikkelen naar werk en samenwerking in de stad. Martine Berendsen, manager van AmsterdamWerkt! (afdeling Werk en Re-integratie gemeente Amsterdam) komt vertellen hoe AmsterdamWerkt! werkt en wat de ontwikkelingen zijn.
2. Maatwerk door een integrale benadering: De Omgekeerde Toets. Met de omgekeerde toets biedt Stimulansz een heel andere manier van kijken naar wet- en regelgeving in het sociaal domein. Chris Goosens van Stimulansz geeft een korte presentatie.

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

11 oktober 2018 (09:00 – 13:00)

Jekuntmeer-tour stadsdeel Noord-West

Op donderdag 11 oktober organiseert de Alliantie Wijkzorg Noord in samenwerking met De Omslag een nieuwe Jekuntmeer-tour in het gebied Noord-West in stadsdeel Noord.
Voor meer informatie, zie de projectpagina.

lees meersluit

4 oktober 2018 (09:00 – 13:00)

Jekuntmeer-tour stadsdeel Noord-Oost

Op donderdag 4 oktober organiseert de Alliantie Wijkzorg Noord in samenwerking met De Omslag een nieuwe Jekuntmeer-tour in het gebied Noord-Oost in stadsdeel Noord.
Voor meer informatie, zie de projectpagina.

lees meersluit

2 oktober 2018 (09:00 – 13:00)

Jekuntmeer-tour stadsdeel Oud-Noord

Op dinsdag 2 oktober organiseert de Alliantie Wijkzorg Noord in samenwerking met De Omslag een nieuwe Jekuntmeer-tour in het gebied Oud-Noord in stadsdeel Noord.
Voor meer informatie, zie de projectpagina.

lees meersluit

27 september 2018 (09:00 – 14:00)

Jekuntmeer-tour stadsdeel Nieuw-West

Op donderdag 27 september organiseert de Alliantie Wijkzorg Nieuw-West in samenwerking met De Omslag een Jekuntmeer-tour in stadsdeel Nieuw-West. We gaan op de fiets langs ontmoetingsplekken en participatie-activiteiten voor kwetsbare bewoners in stadsdeel Nieuw-West.
Voor meer informatie, zie de projectpagina.

lees meersluit

25 september 2018 (09:00 – 14:00)

Jekuntmeer-tour stadsdeel Nieuw-West

Op dinsdag 25 september organiseert de Alliantie Wijkzorg Nieuw-West in samenwerking met De Omslag een Jekuntmeer-tour in stadsdeel Nieuw-West langs aanbod en participatie-activiteiten voor mensen met een GGZ-achtergrond.
Voor meer informatie, zie de projectpagina.

lees meersluit

24 september 2018 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Annet Schlingmann, projectleider van het prijswinnende onderzoekspanel ‘Meetellen in Utrecht’, en Esmeralda van der Naaten en Corine van de Burgt zullen u meenemen in de resultaten en plannen van De Omslag. Uw ideeën voor de inzet van het kennisnetwerk in 2019 zijn daarbij van harte welkom.

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

21 juni 2018 (09:30 – 13:00)

Werksessie #6 De Groene Golf

Thema van deze sessie is Overdracht. Over hoe je mensen op een goede manier en in vertrouwen ook weer los kunt laten.

We delen en verdiepen dit voorjaar de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseren we een aantal werksessies voor professionals waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.

Elke sessie draait om een specifiek thema en obstakel, en komt voort uit de casuïstiek van De Groene Golf. Hiermee ontwikkelen we tevens gezamenlijk een methode voor praktijkleren. Direct aansluitend aan een sessie leggen we de conclusies voor aan een groep teamleiders. Met hen bespreken we hoe de conclusies het beste kunnen worden ondersteund in praktische werkwijzen en organisatie.
Zie ook de projectpagina.

Deelname is alleen mogelijk op persoonlijke uitnodiging. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ben je professional en begeleid je mensen bij het zetten van (arbeids)participatie stappen, en heb je belangstelling om aan een van de werksessies deel te nemen? Geef je belangstelling aan op het inschrijfformulier werksessie De Groene Golf

Locatie:
Amsterdam

lees meersluit

19 juni 2018 (09:00 – 13:30)

Jekuntmeer-tour stadsdeel Oost

Op dinsdag 19 april organiseert de Alliantie WIjkzorg Oost in samenwerking met De Omslag een nieuwe Jekuntmeer-tour rondom het thema GGZ.
Voor meer informatie, zie de projectpagina

lees meersluit

18 juni 2018 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

We gaan met elkaar in gesprek over de stand van zaken sociale firma’s en projecten en het beleid van de gemeente Amsterdam om sociaal werk te versterken. In deze bijeenkomst worden de Monitor 2018 en de stand van zaken van de Sociaal Werkkoepel toegelicht.

We hebben Annemarie Klip (projectleider sociaal domein WPI) gevraagd een korte presentatie te geven over de stand van zaken van de Sociaal werkkoepel en uitleg te geven over wat de koepel nu juist wel en juist niet is. Ook besteden we samen met Martijn de Wit (OJZ), die verantwoordelijk is voor het programma wisselwerking dagbesteding en sociaal werk aandacht aan de verbinding tussen zorg en werk.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.
Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

14 juni 2018 (09:30 – 13:00)

Werksessie #5 De Groene Golf

Thema van deze sessie is Hoe benut je collega-instellingen. Over hoe effectief om te gaan met expertise binnen en buiten de organisatie.

We delen en verdiepen dit voorjaar de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseren we een aantal werksessies voor professionals waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.

Elke sessie draait om een specifiek thema en obstakel, en komt voort uit de casuïstiek van De Groene Golf. Hiermee ontwikkelen we tevens gezamenlijk een methode voor praktijkleren. Direct aansluitend aan een sessie leggen we de conclusies voor aan een groep teamleiders. Met hen bespreken we hoe de conclusies het beste kunnen worden ondersteund in praktische werkwijzen en organisatie.
Zie ook de projectpagina.

Deelname is alleen mogelijk op persoonlijke uitnodiging. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ben je professional en begeleid je mensen bij het zetten van (arbeids)participatie stappen, en heb je belangstelling om aan een van de werksessies deel te nemen? Geef je belangstelling aan op het inschrijfformulier werksessie De Groene Golf

Locatie:
Amsterdam

lees meersluit

7 juni 2018 (09:30 – 13:00)

Werksessie #4 De Groene Golf

Thema van deze sessie is Handelingsruimte. Over wat mag wel, en wat niet, zelf beslissen en doen wat kan.

We delen en verdiepen dit voorjaar de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseren we een aantal werksessies voor professionals waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.

Elke sessie draait om een specifiek thema en obstakel, en komt voort uit de casuïstiek van De Groene Golf. Hiermee ontwikkelen we tevens gezamenlijk een methode voor praktijkleren. Direct aansluitend aan een sessie leggen we de conclusies voor aan een groep teamleiders. Met hen bespreken we hoe de conclusies het beste kunnen worden ondersteund in praktische werkwijzen en organisatie.
Zie ook de projectpagina.

Deelname is alleen mogelijk op persoonlijke uitnodiging. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ben je professional en begeleid je mensen bij het zetten van (arbeids)participatie stappen, en heb je belangstelling om aan een van de werksessies deel te nemen? Geef je belangstelling aan op het inschrijfformulier werksessie De Groene Golf

Locatie:
Amsterdam

lees meersluit

31 mei 2018 (09:30 – 13:00)

Werksessie #3 De Groene Golf

Thema van deze sessie is Tijd nemen en tijd krijgen. Over de tijd nemen en krijgen voor een klant, en voor jezelf om te leren en ontwikkelen.

We delen en verdiepen dit voorjaar de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseren we een aantal werksessies voor professionals waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.

Elke sessie draait om een specifiek thema en obstakel, en komt voort uit de casuïstiek van De Groene Golf. Hiermee ontwikkelen we tevens gezamenlijk een methode voor praktijkleren. Direct aansluitend aan een sessie leggen we de conclusies voor aan een groep teamleiders. Met hen bespreken we hoe de conclusies het beste kunnen worden ondersteund in praktische werkwijzen en organisatie.
Zie ook de projectpagina.

Deelname is alleen mogelijk op persoonlijke uitnodiging. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ben je professional en begeleid je mensen bij het zetten van (arbeids)participatie stappen, en heb je belangstelling om aan een van de werksessies deel te nemen? Geef je belangstelling aan op het inschrijfformulier werksessie De Groene Golf

Locatie:
Amsterdam

lees meersluit

24 mei 2018 (09:30 – 13:00)

Werksessie #2 De Groene Golf

Thema van deze sessie is Maatwerk. Over de grenzen van maatwerk, omgekeerd denken en daarvoor ook de ruimte krijgen.

We delen en verdiepen dit voorjaar de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseren we een aantal werksessies voor professionals waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.

Elke sessie draait om een specifiek thema en obstakel, en komt voort uit de casuïstiek van De Groene Golf. Hiermee ontwikkelen we tevens gezamenlijk een methode voor praktijkleren. Direct aansluitend aan een sessie leggen we de conclusies voor aan een groep teamleiders. Met hen bespreken we hoe de conclusies het beste kunnen worden ondersteund in praktische werkwijzen en organisatie.
Zie ook de projectpagina.

Deelname is alleen mogelijk op persoonlijke uitnodiging. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ben je professional en begeleid je mensen bij het zetten van (arbeids)participatie stappen, en heb je belangstelling om aan een van de werksessies deel te nemen? Geef je belangstelling aan op het inschrijfformulier werksessie De Groene Golf

Locatie:
Amsterdam

lees meersluit

23 april 2018 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Thema van deze bijeenkomst zijn de uitdagingen waar de basisvoorzieningen de komende jaren voor staan en het beleid van de gemeente Amsterdam om deze te versterken. De presentatie wordt verzorgd door Mary Bezuijen, programmanager basisvoorzieningen van de gemeente Amsterdam.

Basisvoorzieningen zijn er voor alle Amsterdammers, maar in elk geval voor Amsterdammers die minder zelfredzaam zijn. De gemeente streeft naar een wijkgerichte aanpak: activiteiten die aansluiten bij de specifieke vraag in een buurt en bij de kracht van bewoners in dat gebied. De gemeente geeft aan dat de opgaven ter versterking van de basisvoorzieningen in nauwe samenwerking verder worden uitgewerkt. Wat is de huidige stand van zaken rondom basisvoorzieningen en hoe gaan we de komende periode met alle betrokkenen de doorontwikkeling vorm geven?

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.
Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

19 april 2018 (09:30 – 13:00)

Werksessie #1 De Groene Golf

We delen en verdiepen dit voorjaar de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseren we een aantal werksessies voor professionals waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.

Thema van deze sessie is Van probleem naar perspectief. Over de focus houden op het doel en perspectief van de klant.

Elke sessie draait om een specifiek thema en obstakel, en komt voort uit de casuïstiek van De Groene Golf. Hiermee ontwikkelen we tevens gezamenlijk een methode voor praktijkleren. Direct aansluitend aan een sessie leggen we de conclusies voor aan een groep teamleiders. Met hen bespreken we hoe de conclusies het beste kunnen worden ondersteund in praktische werkwijzen en organisatie.
Zie ook de projectpagina.

Deelname is alleen mogelijk op persoonlijke uitnodiging. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Ben je professional en begeleid je mensen bij het zetten van (arbeids)participatie stappen, en heb je belangstelling om aan een van de werksessies deel te nemen? Neem dan contact op met degroenegolf@deomslag.nl.

Locatie:
Amsterdam

lees meersluit

17 april 2018 (09:00) – 19 april 2018 (17:00)

Jekuntmeer-tour stadsbreed

Op dinsdag 17 en donderdag 19 april organiseert De Omslag voor de afdeling Geïntegreerde Voorzieningen van WPI een stadsbrede jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding en werk in verschillende stadsdelen Amsterdam.

lees meersluit

12 maart 2018 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Mensen die de weg niet weten te vinden in de gemeente, die een stap willen zetten maar niet verder komen, die mensen willen we ondersteunen in Amsterdam. De gemeente Amsterdam WPI heeft zich de afgelopen jaren hiervoor ingezet, onder andere met nieuw beleid, experimenten en maatwerk.

Tijdens deze netwerkwerkbijeenkomst worden enkele resultaten van twee projecten gedeeld:
1. het maatwerk geleverd door het Maatwerk Ontwikkelteam van WPI door Simone Crok en Nellie Plemper en
2. Lieke Thesingh, De Omslag, voor het actieonderzoek De Groene Golf.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.
Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

22 januari 2018 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Maatschappelijke partners zullen per 1 januari 2019 de aanpak multiproblematiek gaan uitvoeren in opdracht van de gemeente. Daartoe zal er door OJZ een opdracht worden geformuleerd met en voor de maatschappelijke partners.
Reina van Cadsand (programmamanager doorontwikkeling wijkteams, gemeente Amsterdam) zal ons meenemen in de doorontwikkeling van Samen DOEN en de keuzes die daarbij gemaakt zijn of worden.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.
Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

9 januari 2018 (16:30 – 19:00)

Nieuwjaarsreceptie De Omslag

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor onze nieuwjaarsreceptie, stuur dan een e-mail naar info@deomslag.nl.

Locatie:
De Prael

lees meersluit

11 december 2017 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

In verband met de slechte weersomstandigheden zal de netwerkbijeenkomst van maandag 11 december geen doorgang vinden.
Deze is verplaatst naar maandag 22 januari 2018 van 11:00 tot 13:00 uur.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.
Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

7 december 2017 (09:00 – 17:00)

Jekuntmeer-tour Buitenveldert

Op donderdag 7 december organiseert De Omslag in samenwerking met de Alliantie Wijkzorg Noord een jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg in stadsdeel Zuid.

lees meersluit

23 november 2017 (14:30 – 17:00)

Meet & Greet

Een Meet & Greet is een informele bijeenkomst voor alle mensen uit dagbesteding die een stap willen zetten naar betaald werk.
Ook kunnen leerlingen van de (Pro)VSO scholen (informeel) in gesprek gaan met werkgevers. Deze Meet & Greet start om 13:00 en duurt tot 14:30 uur.

In een informele setting kunnen zij vragen stellen, hun ambities delen en zich oriënteren.

Locatie:
Bierbrouwerij De Prael, Nieuwe Hemweg 2

lees meersluit

23 november 2017 (09:00 – 17:00)

Jekuntmeer-tour Rivierenbuurt / De Pijp

Op donderdag 23 november organiseert De Omslag in samenwerking met de Alliantie Wijkzorg Noord een jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg in stadsdeel Zuid.

lees meersluit

21 november 2017 (09:00 – 17:00)

Jekuntmeer-tour Centrum-West

Op dinsdag 21 november organiseert De Omslag in samenwerking met de Alliantie Centrum een jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg in stadsdeel Centrum.

lees meersluit

16 november 2017 (09:00 – 17:00)

Jekuntmeer-tour Geuzenveld & Slotermeer

Op donderdag 16 november organiseert De Omslag in samenwerking met de Alliantie Wijkzorg Nieuw-West een jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg in stadsdeel Nieuw-West.

lees meersluit

14 november 2017 (09:00 – 17:00)

Jekuntmeer-tour Osdorp

Op dinsdag 7 november organiseert De Omslag in samenwerking met de Alliantie Wijkzorg Nieuw-West een jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg in stadsdeel Nieuw-West.

lees meersluit

9 november 2017 (09:00 – 17:00)

Jekuntmeer-tour Centrum-Oost

Op donderdag 9 november organiseert De Omslag in samenwerking met de Alliantie Centrum een jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg in stadsdeel Centrum.

lees meersluit

7 november 2017 (09:00 – 17:00)

Jekuntmeer-tour Slotervaart

Op dinsdag 7 november organiseert De Omslag in samenwerking met de Alliantie Wijkzorg Nieuw-West een jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg in stadsdeel Nieuw-West.

lees meersluit

2 november 2017 (09:00 – 18:00)

Jekuntmeer-tour Oud-Zuid

Op donderdag 2 november organiseert De Omslag in samenwerking met de Alliantie Wijkzorg Zuid een jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg in stadsdeel Zuid.

lees meersluit

31 oktober 2017 (09:00 – 18:00)

Jekuntmeer-tour Oud Noord

Op dinsdag 31 oktober organiseert De Omslag in samenwerking met de Alliantie Wijkzorg Noord een jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg in stadsdeel Noord.

lees meersluit

30 oktober 2017 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Op deze netwerkbijeenkomst bespreken we de herziening van de organisatie van het “Sociaal Werk” in Amsterdam. Korien Jurgens, programmamanager Sociaal Werk en Remco Oudhoff, programmamanager Meer Sociaal Werk van de gemeente Amsterdam, komen de herziening rondom Sociaal Werk toelichten.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.
Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

18 oktober 2017 (09:00 – 18:00)

Jekuntmeer-tour Noord-West

Op woensdag 18 oktober organiseert De Omslag in samenwerking met de Alliantie Wijkzorg Noord een jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg in stadsdeel Noord.

lees meersluit

12 oktober 2017 (09:00 – 18:00)

Jekuntmeer-tour Noord-Oost

Op donderdag 12 oktober organiseert De Omslag in samenwerking met de Alliantie Wijkzorg Noord een jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg in stadsdeel Noord.

lees meersluit

18 september 2017 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Een college van prof. Dr. Paul Frissen over de noodzakelijke transformatie van de verzorgingsstaat en uw rol daarin: “Wat doen we in de tussentijd?”

Paul Frissen (1955) hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur te ‘s-Gravenhage (NSOB). Hij is sceptisch over de resultaten van overheidsbemoeienis, en vooral over de toenemende overheidsbemoeienis tot achter de voordeur. In 2013 maakten we kennis met hem en zijn boek De fatale staat. Nu hebben we opnieuw zijn visie gevraagd op de verhoudingen tussen overheid en maatschappelijke organisaties.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.
Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

11 juli 2017 (08:45 – 17:45)

Jekuntmeer-tour Indische buurt en Oostelijk Havengebied

Op dinsdag 11 juli organiseert De Omslag in samenwerking met de Alliantie Wijkzorg een Jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg in stadsdeel Indische buurt en Oostelijk Havengebied.

lees meersluit

6 juli 2017 (08:45 – 17:45)

Jekuntmeer-tour IJburg

Op donderdag 6 juli organiseert De Omslag in samenwerking met de Alliantie Wijkzorg een Jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg in stadsdeel IJburg.

lees meersluit

27 juni 2017 (08:45 – 17:45)

Jekuntmeer-tour Oud-Oost & Watergraafsmeer

Op dinsdag 27 juni organiseert De Omslag in samenwerking met de Alliantie Wijkzorg een Jekuntmeer-tour langs aanbieders van dagbesteding, basisvoorzieningen en informele zorg in stadsdeel Oost.

lees meersluit

26 juni 2017 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst Participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties. Onderwerp: Allianties wijkzorg van start.

De Omslag zorgt ervoor dat kennis in het netwerk gedeeld wordt. Deze keer organiseren we dat graag voor de ontwikkeling van de netwerken in dienst van wijkzorg. Allianties Wijkzorg zijn de relatief nieuwe netwerken in het kader van de inkoop Wmo.
Ben Booij, Projectleider Wijkzorg OJZ, zal tijdens deze bijeenkomst de mogelijkheden en opbrengsten verkennen naar aanleiding van presentaties van visie en plannen vanuit verschillende Allianties Wijkzorg.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.
Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

20 juni 2017 (15:00 – 17:00)

Expertmeeting De Groene Golf

De Groene Golf organiseert op dinsdag 20 juni een expertmeeting voor professionals werkzaam in de maatschappelijke dienstverlening en wijkzorg.
Kijk voor meer informatie op de speciale projectpagina Expertmeeting De Groene Golf.

Locatie:
WG Plein 113, 1e etage, kamer chirurgie

lees meersluit

12 juni 2017 (14:30 – 17:00)

Bijeenkomst sociale economie voor sociale firma's

Sociale ondernemers werken aan een waardevolle economie. Hoewel een gezonde bedrijfsvoering belangrijk is, zit die waarde niet in de winst. De waarde zit in het werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Social Return en Beschut werk zijn manieren om deze waardevolle economie te stimuleren. En die waarde willen we zichtbaar maken. Dit zijn belangrijke thema’s voor een sociale economie in Amsterdam.
Op maandag 12 juni zullen 3 experts ingaan op deze belangrijke onderwerpen. Aansluitend is een netwerkborrel.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.
Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
Brouwerij De Prael, Nieuwe Hemweg 2 Amsterdam

lees meersluit

23 mei 2017 (14:30 – 17:00)

Meet & Greet

Een Meet & Greet is een informele bijeenkomst waar je rechtstreeks met geïnteresseerde werkgevers kunt praten over werk.

In een informele setting kunnen zij vragen stellen, hun ambities delen en zich oriënteren.
Ook komen? Stuur even een mail!

Locatie:
Krant Café TMG, Basisweg 30 Amsterdam

lees meersluit

18 mei 2017 (16:00 – 17:30)

Stadsgesprek Meedoen met een beperking

Op 18 mei organiseert Kennisnetwerk Amsterdam in samenwerking met De Omslag het Stadsgesprek Meedoen met een beperking.

Tijdens het Stadsgesprek inventariseren we knelpunten en gaan we op zoek naar oplossingsrichtingen.

Datum donderdag 18 mei
Tijd inloop vanaf 15.30. Bijeenkomst van 16:00 – 17:30, met aansluitend een borrel.
Locatie Beeldend Gesproken in de Hallen, Hannie Dankbaarpassage 23.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@kennisnetwerk-amsterdam.nl.

Klik hier voor meer informatie

Locatie:
Beeldend Gesproken, Hannie Dankbaarpassage 23

lees meersluit

15 mei 2017 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst Participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Bij de behandeling van de Wmo-plannen van de gemeente Amsterdam in 2016 heeft de Gemeenteraad een motie aangenomen van D66 raadslid Meltem Kaya getiteld “Minder regels, meer zorg”. De inzet is dat op gemeentelijk niveau de bureaucratie waar mogelijk wordt beperkt zodat er meer tijd en geld over blijft voor het daadwerkelijk uitvoeren van het werk. Sindsdien zijn er initiatieven genomen om hier invulling aan te geven. Ook heeft er enige jaren een landelijk project gelopen dat het zorginstellingen mogelijk maakte om “regelarm” te werken.

Drie gastsprekers zullen het thema toelichten; Gerrit Leene (landelijk projectleider van Philadelphiazorg voor regelarme zorg), Peter Bakker (verbonden aan een ambulant team van Philadelphia in Amsterdam Oud-west) en Ebeth van Loon (projectleider bij OJZ van de gemeente Amsterdam).

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.

Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

20 april 2017 (14:30 – 17:00)

Meet & Greet

Een informele, laagdrempelige Meet & Greet met sociale firma’s in samenwerking met Onbeperkt aan de Slag.
Bekijk hier welke sociale firma’s zich hebben aangemeld.

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen vrijblijvend met sociale firma’s in gesprek. In een informele setting kunnen zij vragen stellen, hun ambities delen en zich oriënteren.

Locatie:
Coffeemania, W.G. Plein 190

lees meersluit

3 april 2017 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst Participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Op de agenda staat op verzoek van een aantal van u een verdiepingsbijeenkomst n.a.v. het vernieuwde beleid van WPI leidraad Participatie. We hebben een aantal sprekers uitgenodigd, zij zullen vertellen hoe die nieuwe werkwijze precies in de praktijk uitwerkt.

1) Leidraad participatie in de praktijk, Berend de Groote, WPI
Hoe worden de ervaringen vanuit het veranderteam van de afgelopen periode geïmplementeerd in de rest van het team activering.

2) Team Dwars, Brigit Nieuwburg, De Regenboog Groep en Aris van Kluive klantmanager WPI
Team Dwars werkt tredeloos en maakt gebruik van de instrumenten die voor trede 1, 2 en 3, ongeacht in welke trede de klant zit. Het doel is cliënten intensief begeleiden tot ze op een plek zitten waar ze naar eigen tevredenheid actief participeren.

3) Weegteam, Wigger Tenge, projectleider Activering
Door een betere samenwerking Activering en W&R is de verwachting dat er een substantieel aantal klanten de vervolgstap naar re-integratie of werk kunnen maken. Voor die klanten wil de gemeente de stap naar re-integratie en werk soepeler laten verlopen. Werk en Re-integratie past hiervoor de instroomeisen voor begeleiding naar werk naar beneden aan.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail
Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

30 maart 2017 (09:00 – 17:00)

Jekuntmeer tour

Op 30 maart zijn er weer Jekuntmeer tours in Amsterdam stadsdeel Noord!

Op donderdag 30 maart organiseert De Omslag in samenwerking met de gemeente een tour langs aanbieders van dagbesteding en sociale firma’s. Dit is een eerste tour in Amsterdam-Noord uit een reeks tours langs alle stadsdelen. Grijp deze kans aan om meer te weten te komen van de verschillende mogelijkheden voor dagbesteding in dit stadsdeel. Stichting De Omslag en de gemeente willen graag klantmanagers en wijkprofessionals in de gelegenheid stellen op bezoek te gaan bij dagbestedingsaanbieders en kennis te maken met diverse sociale firma’s en arbeidsmatige dagbesteding.

Gebiedsgericht
Na deze tour worden er ook gebiedsgerichte tours georganiseerd in stadsdeel Noord waarbij je langs kunt gaan bij aanbieders van informeel aanbod en en basisvoorzieningen. Meer informatie en data daarover volgen. Houdt hiervoor de website van De Omslag in de gaten.

Programma en aanmelden
Voor meer informatie over het programma en tijden, zie het online aanmeldformulier link naar het online aanmeldformulier.

Locatie:
Diverse locaties in stadsdeel Amsterdam Noord

lees meersluit

6 februari 2017 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst Participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

In een duo-presentatie van Simone Crok (directieadviseur Werk, Participatie en Inkomen) en Christa Brinkhuis (afdelingshoofd Activering) wordt er in gegaan op de totstandkoming van de Leidraad Participatie, de stand van zaken op dit moment en uitwerking in de praktijk.

In dit kader zullen we van gedachten wisselen over de mogelijke veranderingen in de praktijk en is er aansluitend ruimte voor discussie.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail
Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

26 januari 2017 (15:00 – 17:00)

Netwerkbijeenkomst Participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Tijdens deze bijeenkomst willen we met het team Beschut Werk van de gemeente Amsterdam in een sessie dieper in gaan op:
- bevindingen in de uitvoering van de regeling
- instroom, uitstroom en
- het oplossen van mogelijke knelpunten.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.
Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

10 januari 2017 (16:30 – 19:00)

Nieuwjaarsreceptie De Omslag

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor onze nieuwjaarsreceptie, stuur dan een e-mail naar info@deomslag.nl

Locatie:
De Prael

lees meersluit

12 december 2016 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst Participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Agenda
Op de agenda staan de thema’s Beschut Werk en vrijwilligersinzet vluchtelingen:

1. Beschut werk
Graag willen we beschut werk opnieuw onder de aandacht brengen. Hiertoe presenteren Heleen Termorshuizen en Jonas Dekker van het team Beschut Werk de stand van zaken.

2. Vrijwilligersinzet vluchtelingen
De gemeente zet in op ondersteuning van vrijwillige inzet door vluchtelingen. Gastsprekers Koen van den Buunse (projectadviseur werkproces jongerenpunten & statushouders) en Sacha van Halder (stedelijk coördinator vrijwilligersinzet vluchtelingen) lichten de Amsterdamse aanpak voor toeleiding naar werk, ondernemerschap en opleiding toe. Verder worden de mogelijkheden, kansen en ervaringen voor stage en vrijwilligerswerk verkend.

Andere locatie dan gewoonlijk
In verband met het programma van Lab 5 Meedoen Werkt van de gemeente Amsterdam zal deze netwerkbijeenkomst van De Omslag plaatsvinden in Huis van de Wijk “De Buurtzaak”, lokaal 013 op de begane grond. Op deze manier bent u in de gelegenheid om eventueel beide bijeenkomsten bij te wonen.

De uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.

Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
Huis van de Wijk

lees meersluit

1 november 2016 (13:00 – 16:00)

Meet & Greet

Een informele, laagdrempelige bijeenkomst op de Amsterdamse Participatiemarkt.

Bezoekers van de Amsterdamse Participatiemarkt – mensen met een arbeidsbeperking – kunnen vrijblijvend met werkgevers in gesprek. In een informele setting kunnen zij vragen stellen, hun ambities delen en zich oriënteren.

Locatie:
Foyer van De Hallen Studio’s

lees meersluit

1 november 2016 (10:30 – 13:00)

Inspiratiesessie sociaal ondernemen

Kennis delen, verbindingen tot stand brengen en netwerken zijn belangrijke pijlers voor De Omslag. Tijdens de Inspiratiesessie sociaal ondernemen op de Amsterdamse Participatiemarkt doen we alle drie, samen met de genodigde bedrijven en participanten.

Bedrijven van 99Amsterdam, sociale firma’s en participanten van De Omslag nemen plaats aan tafels om kennis met elkaar te maken en in gesprek te gaan met meerdere doelen: sociaal inkopen stimuleren, nadenken over innovatieve manieren van sociaal inkopen en/of werkplekken realiseren voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dit is een besloten bijeenkomst waarvoor u een uitnodiging krijgt.

Locatie:
De Hallen Studio’s

lees meersluit

1 november 2016 (10:00 – 16:00)

Participatiemarkt 2016

Kijk voor meer informatie op participatiemarkt.nl.

Locatie:
De Hallen

lees meersluit

31 oktober 2016 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst Participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Albert Jan Kruiter is oprichter en actieonderzoeker van het Instituut voor Publieke Waarden en schrijft over actuele vraagstukken. Participanten van De Omslag bevinden zich over het algemeen midden in de ‘Verbouwing van de verzorgingsstaat’ en zijn zonder uitzondering partner van een ‘reflexoverheid’.

Alle participanten zijn uitgenodigd uit om uw praktijk en visie hierop te delen met die van Albert Jan Kruiter in de netwerkbijeenkomst op donderdag 31 oktober.

De uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.

Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

26 september 2016 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst Participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Innovatie in partnerschap tussen gemeente en maatschappelijke organisaties is belangrijk voor de kwaliteit van dagbesteding in Amsterdam. Dat is een van de conclusies uit de Denktank ‘van Dagbesteding tot werk in Amsterdam’ die we begin dit jaar hebben georganiseerd. Inhoudelijk resultaat was een innovatie agenda: knelpunten en vooral oplossingen op de belangrijkste thema’s.

Tijdens deze netwerkbijeenkomst gaan we graag met de participanten, en in samenwerking met De Argumentenfabriek, actief aan de slag om de innovatie-agenda levend te maken in dagbesteding en participatie.

1. Innovatieve agenda participatie in Amsterdam
2. Toegang tot participatie aanbod

De uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.

Contactpersoon: Jeanice Westerhout

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

27 juni 2016 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst Participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Thema:

Meedoen Werkt 2016-2018
Programma Gemeente Amsterdam

Spreker :
Rob van der Lustgraaf
Programmamanager Meedoen Werkt
gemeente Amsterdam, cluster Sociaal

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail.

Contactpersoon: Corine van de Burgt

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

9 mei 2016 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst Participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Het thema van deze netwerkbijeenkomst is Social Impact: waarom?

Aanbesteden en social returnverplichting maken ons allen nieuwsgierig: hoe maken we onze social impact zichtbaar?
Om ons te inspireren zullen we samen met Emma Verheijke en Marlon van Dijk (Sinzer) terugkijken naar de geschiedenis en het belang en de kunst van het meten van social impact. Corine van de Burgt leidt vervolgens het gesprek over de ervaringen in de praktijk en we verkennen de kansen.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail en vindt u tevens op het deel van de website onder

inloggen

Contactpersoon: Corine van de Burgt

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

14 maart 2016 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst Participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Agenda:

Uitgangspunten WMO 2017-2020

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail en vindt u tevens op het deel van de website onder

inloggen

Contactpersoon: Corine van de Burgt

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

1 februari 2016 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst Participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Op de agenda staan twee punten en sprekers:
1. inzet en koers van Stichting De Omslag, Corine van de Burgt
2. koersbesluit re-integratie gemeente Amsterdam, Dries Bartelink, Bestuurs- en directie adviseur Participatie

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail en vindt u tevens op het deel van de website onder

inloggen

Contactpersoon: Corine van de Burgt

Locatie:
WG Plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

7 januari 2016 (16:30)

Nieuwjaarsreceptie De Omslag

Wilt u een uitnodiging ontvangen voor onze nieuwjaarsreceptie stuur dan een email naar info@deomslag.nl

Locatie:
n.t.b.

lees meersluit

8 december 2015 (15:30 – 18:30)

De Dialogen: bijeenkomst Amsterdams Platform Sociale Firma's

Het agenderen, lobbyen, PR, verandermanagement en ook het aanjagen van gemeentelijke inkoop als flankerend beleid is succesvol geweest. Stichting DOEN en MKB-Amsterdam zijn prettige en belangrijke partners in onze missie om de sector te vergroten en versterken.

In een vraaggesprek aan de hand van beeld en geluid zullen we hen bevragen op de beste, actuele, urgente en gewenste acties.

Sprekers:
Nina Tellegen, directeur stichting DOEN
Ellen Jacobs, directeur MKB-Amsterdam

Programma:
15.30 – 16.00 uur – inloop
16.00 – 17.00 uur – de dialogen
17.00 – 18.30 uur – netwerkborrel

Locatie:
De Nieuwe Liefde

Adres:
De Nieuwe Liefde Da Costakade 102 Amsterdam

lees meersluit

7 december 2015 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail en vindt u tevens op het deel van de website onder inloggen

Contactpersoon: Corine van de Burgt

Thema:

Publieke meerwaarde dagbesteding
In de netwerkbijeenkomsten is uitvoerig gesproken over wensen, inspiratie, knelpunten en praktijk in het Continuüm van dagbesteding tot werk.
Voor de komende bijeenkomst hebben we Albert Jan Kruiter, mede oprichter van het instituut voor Publieke Waarden, bereid gevonden om te reflecteren op onze bevindingen in het afgelopen seizoen.

Het Instituut Publieke Waarden doet actieonderzoek en ontwerpt en test nieuwe oplossingen en interventies. Grijp deze kans om met Albert Jan Kruiter vanuit het perspectief van publieke (meer)waarde om te denken.

Locatie:
De Omslag

Adres:
WG plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

10 november 2015 (10:00 – 16:00)

Participatiemarkt 2015

Locatie:
De Hallen

lees meersluit

2 november 2015 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail en vindt u tevens op het deel van de website onder inloggen

Contactpersoon: Corine van de Burgt

Agenda:

Andere kaders, andere keuzes

Zoals jullie bekend is organiseert De Omslag een reeks van netwerkbijeenkomsten m.b.t. de ontwikkelingen rond de invoering van Participatiewet en Wmo. Met elkaar inventariseren, analyseren, ontwikkelen en misschien zelfs voorstellen doen.

Deze themabijeenkomst willen we nog een keer benutten voor de nodige inspiratie. Na twee sessies in het Amsterdamse hebben we onze neus weer eens buiten de ring gestoken. We vinden het interessant om te bezien dat en hoe het anders ook kan.
Net als begin dit jaar hebben we Utrecht nog een keer bevraagd. Dit keer niet de gemeente maar de uitvoerende partij.

Peter de Visser, directeur Incluzio en stichting Sociale Buurtteams, presenteert zijn visie, missie en ervaring met betrekking tot de Utrechtse buurtteams. Hoe ver zijn ze nu driekwartjaar verder? Hoe geven aanbieders daar gezamenlijk invulling aan wijkzorg? Binnen welke kaders?

Locatie:
De Omslag

Adres:
WG plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

5 oktober 2015 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Thema:
Hoe het staat met het activeren van volwassen met een chronische ziekte of handicap in de wijk.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail en vindt u tevens op het deel van de website onder inloggen

Contactpersoon: Corine van de Burgt

Locatie:
De Omslag

Adres:
WG plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

7 september 2015 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Thema:

Instroom, doorstroom en uitstroom
In juni heeft De Omslag namens alle participanten inventarisatie gestuurd aan de gemeente met daarin de belangrijke punten die aandacht behoeven in de vernieuwde Wmo: ideeën, knelpunten en oplossingen. Tijdens de volgende bijeenkomst pakken we de draad op met betrekking tot het thema en willen we inzoomen op de wijk.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail en vindt u tevens op het deel van de website onder inloggen

Contactpersoon: Corine van de Burgt

Locatie:
De Omslag

Adres:
WG plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

23 juni 2015 (16:30 – 18:30)

Kick off Sociaal inkopen

De Omslag organiseert een kick-off: met een sociale rondleiding, de resultaten van de monitor 2015 sociale firma’s Amsterdam en de lancering van een campagne, geven we het startschot om sociaal inkopen in Amsterdam de norm te maken.

Locatie:
De Hallen

Adres:
Hannie Dankbaarpassage 23, Amsterdam

lees meersluit

1 juni 2015 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Centrale vraag: is Amsterdam of Utrecht nu de voorloper in het sociaal en ondernemend vormgeven aan de Wmo? Onderwerp van gesprek is hoe het gaat in Utrecht (inkoopmodel), hoe het gaat in Amsterdam (instroom) en wat de ervaringen uit de praktijk zijn.
Inleiders zijn Martin Bluijs (gemeente Utrecht) en Beppechien Bruinsslot (gemeente Amsterdam), waarna Corine van de Burgt als aangever het gesprek leidt over de praktijk.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail en vindt u tevens op het deel van de website onder inloggen

Contactpersoon: Corine van de Burgt

Locatie:
De Omslag

Adres:
WG plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

20 april 2015 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Thema: In en doorstroom van dagbesteding naar werk.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail en vindt u tevens op het deel van de website onder inloggen

Contactpersoon: Corine van de Burgt

Locatie:
De Omslag

Adres:
WG plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

9 maart 2015 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail en vindt u tevens op het deel van de website onder inloggen

Contactpersoon: Corine van de Burgt
Agenda:
Verandermanagement bij sociale firma’s
Stimuleringsbeleid Amsterdam voor sociale firma’s
Onderzoek Participatie interventies TNO

Locatie:
De Omslag

Adres:
WG plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

26 januari 2015 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst participanten

Netwerkbijeenkomst met lunch, voor directies en bestuurders van de bij De Omslag aangesloten organisaties.

Uitnodiging en agenda ontvangen de deelnemers per e-mail en vindt u tevens op het deel van de website onder inloggen

Contactpersoon: Corine van de Burgt

Locatie:
De Omslag

Adres:
WG plein 289, 1054 SC Amsterdam

lees meersluit

16 december 2014 (10:00 – 11:30)

Klankbordgroep onderzoek TNO

Bijeenkomst van een klankbordgroep ten behoeve van de selectie van interventies voor het onderzoek naar de effectiviteit van participatie interventies.

U kunt zich nog opgeven voor deze bijeenkomst.
Contactpersoon: Esmeralda van der Naaten

Locatie:
Volksbond

Adres:
Ringdijkstraat 5D Amsterdam, 1e verdieping

lees meersluit

11 december 2014 (13:30 – 17:00)

Social impact meeting - Platform Sociale Firma’s

Belangrijk aandachtspunt dat is opgehaald bij de Amsterdamse sociale firma’s deze zomer is het meten van hun sociale impact. Veel van jullie geven aan dat dit noodzakelijk, wenselijk en urgent is. Maar hoe?

We nodigen de aangesloten Amsterdamse sociale firma’s en projecten uit om mee te denken over social impact meting. Onder leiding van De Omslag en Peter Scholten nemen we het impact meten onder de loep. Samen met experts gaan we de discussie aan over last of lust; hoeveel is nodig en wenselijk aan cijfers om de impact van sociale firma’s inzichtelijk te maken en om de sector te versterken? Kan dat op de achterkant van een bierviltje of moet het heel uitgebreid? Belangrijkste is: willen de genodigden het, waarom willen ze het, hoe willen ze het?

Voor deze inhoudelijke bijeenkomst zijn de plaatsen beperkt. Wilt u deelnemen dan vragen we u om aanmelden via esmeralda@deomslag.nl.

Donderdag 11 december 2014 | 13.30 – 17.00 + borrel

Locatie:
De Omslag

Adres:
WG Plein 289, Amsterdam

lees meersluit

1 december 2014 (11:00 – 13:00)

Netwerkbijeenkomst

voor directie en managers van onze participanten

Van 11.00 – 13.00 uur, inclusief netwerklunch
Thema:
Bewoners gestuurde wijkontwikkeling
sprekers:Kirsten Simhoffer, Gemeente Amsterdam
Stephanie Verdoolaege, HvA, Kees Onderwater, Januscoalitie
Ontwikkelingen beleid dagbesteding
Spreker: Nienke Boesveldt, Gemeente Amsterdam

Locatie:
Stichting De Omslag

Adres:
WG Plein 289, Amsterdam

lees meersluit

11 november 2014 (10:00 – 16:00)

Amsterdamse Participatiemarkt

Alles over leren, werken en doen.

‘Jekuntmeer.nl’ is dit jaar de slogan waarmee we heel veel bezoekers verwachten te trekken naar de 9e editie van de Amsterdamse Participatiemarkt. De toegang is gratis. Van 10.00 tot 16.00 uur. Lees meer op de website

Locatie:
De Meervaart, Amsterdam

Adres:
Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam

lees meersluit

30 oktober 2014 (17:00 – 19:00)

Jaarlijkse Participanten bijeenkomst

voor directies en bestuurders van onze participanten

Deze bijeenkomst is bedoeld voor directies en bestuurders van de aangesloten organisaties; onze Participanten.
De bijeenkomst vindt plaats van 17.00 tot 19.00 uur.

Gastspreker en programma wordt op een later moment bekend gemaakt.

Locatie:
Stichting De Omslag

Adres:
WG Plein 113, Amsterdam

lees meersluit
Site by Alsjeblaft!