“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

B-WISE behoefte onderzoek

Met het project BWISE deden we onderzoek naar de behoeften van sociale ondernemingen aan leren en ontwikkelen. Dit zijn de resultaten van het onderzoek in Nederland.

Work Integration Social Enterprises (WISEs) in Nederland: een onderzoek naar ontwikkelwensen

In Nederland spelen WISEs, of Werkintegratie Sociale Ondernemingen, een cruciale rol op de arbeidsmarkt door mensen met ondersteuningsbehoeften aan werk te helpen. Deze bedrijven zijn niet alleen werkgevers, maar bieden ook essentiële training en ondersteuning om de integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Kerncijfers en werkzaamheden

Een recent onderzoek naar ontwikkelwensen in Nederland, uitgevoerd door De Omslag, omvatte interviews met personeelsleden van 10 WISEs, met een totaal van 6884 werknemers, waarvan 5452 werknemers ondersteuning nodig hebben. Deze organisaties zijn actief in verschillende sectoren, waaronder productie (40%), computerwetenschappen (20%), handel (20%), en ondersteunende diensten (20%).

Ondersteuning op de werkplek
WISEs richten zich vooral op het ondersteunen van hun werknemers door middel van praktijktrainingen, werkervaringsplaatsen en vaste banen. De perceptie van deze ondersteuning kan verschillen tussen medewerkers en hun begeleiders, waarbij in sommige gevallen de ondersteuning minder direct zichtbaar is.

Vaardighedenontwikkeling
WISEs investeren actief in de ontwikkeling van een breed scala aan vaardigheden bij hun personeel, van sociale en professionele vaardigheden tot specifieke werkvaardigheden, via formele en informele trainingen.

Technologie en innovatie
Hoewel de technologische ontwikkeling in deze sector wat achterloopt, vanwege bewuste keuzes om werkgelegenheid te garanderen en een gebrek aan middelen, biedt technologie ook kansen. Het gebruik van technologieën zoals apps, video’s, en virtual reality kan de zelfstandigheid van werknemers vergroten en de productiviteit verbeteren.

Conclusie en toekomstperspectief
Er zijn aanzienlijke kansen om productieprocessen en individuele werkplekken verder te digitaliseren. Een diepgaander begrip van hoe technologie geïntegreerd kan worden in het management van WISEs is hierbij essentieel. Het ontwikkelen van digitale vaardigheden is cruciaal om bij te blijven in een steeds digitaler wordende wereld.

Voor meer informatie over dit initiatief kunt u contact opnemen met De Omslag via info@deomslag.nl.

Site by Alsjeblaft!