“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

personas en scenarios

Het B-WISE rapport introduceert de concepten van ‘personas’ en ‘scenarios’ om de diverse digitale vaardigheidsbehoeften binnen Werkintegratie Sociale Ondernemingen (WISEs) beter te begrijpen en aan te pakken. We leggen de concepten hier uit!

Versterking van digitale vaardigheden in Werkintegratie Sociale Ondernemingen (WISEs)

Het B-WISE project, gericht op het versterken van de competenties van WISEs, legt aanzienlijke nadruk op technologie en digitalisering. Dit rapport, ontwikkeld door een consortium van Europese partners, analyseert de digitale vaardigheidsbehoeften van werknemers binnen WISEs, met als doel effectievere trainingsprogramma’s te ontwerpen.

Kernpunten van het rapport

  • Diversiteit binnen WISEs: Europese WISEs variëren aanzienlijk in doelstellingen, operationele stijlen en grootte, wat leidt tot uiteenlopende digitale vaardigheidsbehoeften.
  • Typen WISEs: het rapport introduceert drie hoofdtypen WISEs: Productieve, Sociale en Trainingsgerichte WISEs, elk met unieke kenmerken en behoeften.
  • Personas: verschillende ‘personas’ binnen WISEs, zoals werknemers met ondersteuningsbehoeften en hun begeleiders, worden geanalyseerd om specifieke vaardigheidstrajecten beter af te kunnen stemmen.

Scenarios

Scenarios binnen het rapport beschrijven verschillende typen WISEs, elk met hun eigen kenmerken en bedrijfsmodellen. Deze scenarios helpen bij het identificeren van specifieke behoeften en uitdagingen die van invloed zijn op hun operationele en strategische aanpak, vooral met betrekking tot digitale en technologische competenties. Er zijn drie hoofdtypen WISEs gedefinieerd:

1. Productieve WISEs (PWs): deze zijn sterk gericht op productie en genereren de meeste van hun inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten. Ze concurreren vaak direct met niet-sociale bedrijven en hebben behoefte aan geavanceerde technologie en digitale vaardigheden om competitief te blijven.

2. Sociale WISEs (SWs): deze zijn meer gericht op sociale integratie en kunnen combinaties van commerciële activiteiten en sociale programma’s omvatten. Hun digitale vaardigheidsbehoeften kunnen variëren afhankelijk van de mate waarin technologie wordt gebruikt om hun sociale doelen te ondersteunen.

3. Trainingsgerichte WISEs (TWs): deze WISEs zijn voornamelijk gericht op het trainen en opleiden van werknemers, vaak met het doel hen voor te bereiden op reguliere werkgelegenheid. Hun focus ligt op het ontwikkelen van zowel vakspecifieke als digitale vaardigheden.

Personas

Personas in het rapport representeren de verschillende mensen die binnen WISEs werken, inclusief hun rollen, vaardigheden, en leerbehoeften. Deze personas helpen bij het ontwerpen van specifieke trainingsprogramma’s die zijn aangepast aan hun unieke situaties en achtergronden. Enkele voorbeelden van gedefinieerde personas zijn:

- Enablers: dit zijn de leiders en facilitators binnen WISEs die cruciaal zijn voor het creëren van een ondersteunende werkomgeving. Ze hebben vaak behoefte aan geavanceerde management- en digitale vaardigheden.

- Supporters: dit zijn de medewerkers die directe ondersteuning bieden aan werknemers met ondersteuningsbehoeften. Hun digitale vaardigheden moeten voldoende zijn om diverse technologische tools te gebruiken die bij hun ondersteunende taken kunnen helpen.

- Werknemers met ondersteuningsbehoeften: deze groep omvat de primaire doelgroep van WISEs. Hun trainingsbehoeften in digitale vaardigheden zijn divers en sterk afhankelijk van hun persoonlijke achtergronden en de specifieke eisen van hun werkrollen.

Een aanpak aan de hand van de concepten scenarios en personas stellen WISEs in staat om meer gerichte en effectieve interventies te plannen voor het versterken van digitale vaardigheden, wat essentieel is voor zowel de operationele efficiëntie als de sociale missie van de organisatie.

volgende stappen

De bevindingen van het rapport zullen gebruikt worden om curricula te ontwerpen die de digitale en technologische competenties binnen WISEs versterken, gericht op het verbeteren van de inzetbaarheid en productiviteit van hun werknemers.

Gebaseerd op deze analyse zal het B-WISE project training modules ontwikkelen die aansluiten bij de geïdentificeerde behoeften, ondersteund door een sector-brede vaardigheidsstrategie en duurzame actieplannen.

Site by Alsjeblaft!