“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Digitale vaardigheden als sleutel tot werkintegratie

Werkintegratie Sociale Ondernemingen (WISEs) zijn cruciale actoren in het bevorderen van de arbeidsintegratie van personen die risico lopen op uitsluiting van de arbeidsmarkt. Deze sociale ondernemingen opereren vaak in arbeidsintensieve sectoren en zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun dienstverlening te verbeteren en te moderniseren.

Volgens het rapport van het Europese project B-WISE is een van de grootste uitdagingen waar WISEs momenteel mee te maken hebben de kloof in digitale vaardigheden. Veel werknemers missen de digitale competenties die steeds belangrijker worden in een snel digitaliserende wereld. Dit wordt verder verergerd door een gebrek aan toegang tot adequate training en onderwijsprogramma’s die gericht zijn op deze essentiële vaardigheden.

Het B-WISE project heeft tot doel deze kloof te overbruggen door de ontwikkeling van specifieke trainingscurricula die gericht zijn op zowel werknemers, hun begeleiders, als hun managers binnen de WISEs. Deze programma’s zijn ontworpen om niet alleen technische vaardigheden te verbeteren, maar ook om essentiële zachte vaardigheden zoals communicatie, samenwerking en creativiteit te bevorderen.

De strategische inzet van digitale technologieën speelt een sleutelrol in het versterken van de sector, niet alleen door het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van de WISEs, maar ook door het verbeteren van de toegankelijkheid en kwaliteit van de dienstverlening voor de doelgroepen.

Het B-WISE onderzoek benadrukt het belang van sector overschrijdende samenwerking en de noodzaak voor continue ondersteuning van beleidsmakers om een inclusievere arbeidsmarkt te waarborgen. Het B-WISE project blijft een voorbeeld van hoe gerichte inspanningen en samenwerking kunnen leiden tot significante vooruitgang in de werkintegratie van kwetsbare groepen.

En hoe zit dat in Nederland?

Uit het rapport over de situatie van Werkintegratie Sociale Ondernemingen (WISEs) in Nederland wordt duidelijk dat deze organisaties steeds meer worden gezien als tussenstap naar de reguliere arbeidsmarkt. Dit is een verschuiving die in 2015 begon, toen de Participatiewet werd geïntroduceerd. Voor die tijd konden alleen overheidsinstellingen sociale werkvoorzieningen oprichten, die sterk gesubsidieerd werden door lokale overheden. Deze subsidies zijn sindsdien afgenomen, wat heeft geleid tot de sluiting van sommige van deze werkplaatsen. Tegenwoordig kunnen ook private ondernemingen dergelijke werkplaatsen beheren, die nu worden gezien als volwaardige WISEs.

Een belangrijk aspect van de Nederlandse aanpak is dat er geen specifieke overheidssteunmaatregelen voor WISEs zijn. In plaats daarvan kunnen deze organisaties, net als andere ondernemingen, profiteren van algemene beleidsmaatregelen die een gelijk speelveld voor alle ondernemingen bevorderen. Dit wordt gezien als een manier om de private sector verantwoordelijk te maken voor de integratie van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ondanks deze aanpak hebben WISEs in Nederland toegang tot een breed scala aan samenhangende beleidsmaatregelen die uiteindelijk een ondersteunend systeem vormen. Er is echter kritiek op het gebrek aan specifieke ondersteuningsmaatregelen die speciaal gericht zijn op de behoeften van WISEs, vergeleken met andere landen waar dergelijke steun meer afgestemd is op de specifieke uitdagingen en behoeften van WISEs.

Voor meer informatie over het B-WISE project en het volledige rapport, bezoek de website b-wiseproject.eu.

Site by Alsjeblaft!