“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

verdiepende sessies ronde 2

13.30 – 15.00 uur

Voor de tweede ronde, na de lunch kun je een keuze maken uit de volgende sessies:


Een baan zonder sollicitatiegesprek?

Omdat we in het werving- en selectieproces bewust en onbewust veel mensen buiten sluiten verdiepen we ons in een model om dat te voorkomen. Open Hiring® geeft de gebruikelijke vooroordelen en twijfels geen ruimte. Als werkgever zet je de mogelijkheden van mensen op één en verbind je je aan de lokale gemeenschap waar je onderdeel van uitmaakt. De deur staat open.

Met medewerking van:

 • Jos van Delft van Startfoundation geeft uitgebreide informatie over de doorontwikkeling van de methode hier in Nederland.

Participatie zonder wet

De Participatiewet werpt onnodig hoge drempels op voor mensen met een beperking die werk zoeken. In een grote stad als Amsterdam werkt op dit moment minder dan 0,5% in een sociale baan, terwijl 5% met bijstand thuis zit. Dit kan beter en effectiever.

Pantar, Milieuwerk en Breedweer nemen de verantwoordelijkheid voor een andere aanpak. Met geen of weinig beperkende regels bij het aannemen van mensen, goede begeleiding en het het voorkomen van uitval (opvang indien nodig), besparen we maatschappelijke kosten.

Met medewerking van:

 • Lex de Boer, Pantar
 • David Jansen, Social Capital
 • Jack Stuifbergen, Breedweer


Eigenaarschap – is er een grens?

Een onderneming runnen van onderop, door de mensen die er werken. Dat is een streven voor een solidaire economie. Maar hoeveel eigenaarschap willen mensen eigenlijk? Sociaal ondernemen, kunnen of willen we dat? En hoe moeilijk of gemakkelijk is dit in de praktijk. (sociale) Coöperaties en ondernemingen geven uitgebreide informatie over hun praktijk, de successen en dilemma’s; doe er je voordeel mee.

Met medewerking van:

 • Jessica de Ruijter, LaNSCO, landelijk netwerk sociale coöperaties
 • Marcel van Twuijver, bestuurder coöperatie DePortuur
 • Thijs Spaargaren, bestuurder coöperatie Schoongewoon
 • Esmeralda van der Naaten, initiatiefnemer Meetellen in Amsterdam

Doel voor de winst

Met een succesvolle maatschappelijke onderneming komen nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld over hoe je je onderneming kunt opschalen. Want kapitaal aantrekken brengt risico’s met zich mee. Investeerders willen vaak snel rendement zien. Hoe stel je dan de ‘purpose’ van je bedrijf veilig? Het gevaar van ‘mission drift’ dreigt.

Met medewerking van:

 • Mirjam Niessen van Stichting DOEN
 • Maike Kauffmann, project Management Research & ThinkTank, Purpose Stiftung GmbH


Sociaal aanbesteden de norm

Overheden en andere publieke instellingen kopen veel producten en diensten in bij bedrijven. Contracten boven de € 215.000 moeten worden ingekocht voor de Europese Aanbestedingsrichtlijn die in Nederland vertaald is in de Aanbestedingswet. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het sociaal aanbesteden niet beperkt blijft tot een enkel geslaagd voorbeeld?

Met medewerking van:

 • Anna Lupi, Legal and policy officer at European Commission, DG Grow
 • verschillende aanbestedingsexperts, waaronder Ben Bugter, Marcella van Room (PIANOo) Karin van IJsselmuide (Nevi)
 • diverse sociale firma’s die ervaring hebben met aanbestedingen, waaronder Menno Hoekstra (De Lokatie), Jos van Beuningen (The Flower Family) en Marieke Snoek (Cycloon).
 • Jochanan Nagel, gemeente Utrecht
 • Jaap Kemkes, expert deskundig op sociaal aanbesteden, De Omslag

Een brug tussen onderneming en zorg

Mensen willen werk dat bij ze past en doen waar ze goed in zijn. Zie daar het belang van matchmaking. Datzelfde principe geldt tussen een sociale werkplaats en ondernemers. In deze samenwerking runnen ondernemers de zakelijke kant en zorgverleners doen waar ze goed in zijn: zorg verlenen.

We zien veel mogelijkheden en kansen door op deze manier plek te maken. Leer van de hobbels; waar moet je op letten als ondernemer & als zorgorganisatie? En wat moet je je als zorgorganisatie goed realiseren voordat je begint?

Met medewerking van:

 • Suzan Doodeman en Johannes van den Akker, Firma Hoe dan wel!
 • Sara Milo, Sociaal Goed en Raphaelstichting

Een goed gesprek over lokaal

In een eerlijk gesprek over het lokaal toepassen in gemeenten; waarom is het niet eenvoudig gebruik te maken van de kansen die sociaal ondernemingen bieden?

Met medewerking van:

 • Ellen Oetelmans, programmamanager Amsterdam Impact
 • Willemien Vreugdenhil, Kwartiermaker CityDeal, Impact ondernemen, BZK
 • Radboud van der Linden, projectmanager impact ondernemen, Gemeente Utrecht
Site by Alsjeblaft!