“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

terugkijken: je moet het durven

Is een goede baas goed voor de medewerkers? Niet per se. Gedeeld eigenaarschap levert niet alleen winst voor een onderneming op, maar ook voor de werknemers: maatschappelijk herstel en zelfvertrouwen. Maak kennis met verschillende vormen.

Met medewerking van:

  • Xavier Roberti, Grouppe Terre uit Luik dat al meer dan 70 jaar ervaring heeft met sociaal ondernemersbestuur
  • Thijs Spaargaren van Schoongewoon gaat in op het hoe en waarom van een werknemerscoöperatie.
  • Xander Slager, oprichter New Optimist.
Site by Alsjeblaft!