“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

gelijke kansen

We sluiten veel mensen buiten. Dat gebeurt onbewust en bewust, dikwijls met de beste intenties bijvoorbeeld om risico’s te beheersen. Het kan ook anders. Door anders te kijken naar werving & selectie en het organiseren van het werk, ontstaan er mogelijkheden voor mensen, die anders niet aan de beurt komen.

Het kan wel
Het kan ook anders. Door anders te kijken naar werving & selectie en het organiseren van het werk, ontstaan er mogelijkheden voor mensen, die anders niet aan de beurt komen. Door de deur open te zetten en drempels weg te nemen.

Hoe dan?
Open Hiring® geeft de gebruikelijke vooroordelen en twijfels geen ruimte. Als werkgever zet je de mogelijkheden van de mens op één en verbind je je aan de lokale gemeenschap waar je onderdeel van uitmaakt. De deur staat open.

De platformeconomie biedt op een andere manier kansen voor mensen om eigenaar te worden van hun ambitie. Een samenwerkingsverband leidt tot samen werken aan werk. Dat dit nieuwe werken soms tegen grenzen van huidige regelgeving en technologie aanloopt is waar, maar de moeite van het onderzoeken waard.

In de praktijk nemen sociaal ondernemers de verantwoordelijkheid voor de andere aanpak. Een aanpak van geen of weinig beperkende regels bij het aannemen van mensen, goede begeleiding en het voorkomen van uitval (opvang indien nodig). Mensen krijgen snel een baan die bij hen past. Is het na verloop van tijd beter om door te groeien bij een andere werkgever? Dan kan dat. Is het beter om een stapje terug te doen: dan kan dat ook. Mensen behouden hun baan, tijdelijke contracten verdwijnen.

Door gelijke kansen te creëren bereiken we het uiteindelijk doel: meer mensen blijvend aan het werk, tegen lagere maatschappelijke kosten in heel Nederland.

sessies thema gelijke kansen

Gelijke kansen – hoe dan?
ronde 1 | 11.45 – 12.45 uur
In deze sessie verkennen we de kansen van de verschillende vormen voor het creëren van gelijke kansen voor iedereen.

Een baan zonder sollicitatiegesprek?
ronde 2 | 13.30 – 15.00 uur
We zetten mogelijkheden op een rij, samen met de mensen die het kunnen weten. Mocht je nog denken in termen van schijnzekerheid en schijnzelfstandigheid, dan is deze workshop de laatste keer geweest.

Participatie zonder wet
ronde 2 | 13.30 – 15.00 uur
De Participatiewet werpt onnodig hoge drempels op voor mensen met een beperking die werk zoeken. In een grote stad als Amsterdam werkt op dit moment minder dan 0,5% in een sociale baan, terwijl 5% met bijstand thuis zit. Dit kan beter en effectiever.

Site by Alsjeblaft!