“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

investeren in solidaire economie

Is een goede baas goed voor de medewerkers? Niet per se. Betekenisvol werk is werk waarin mensen autonomie ervaren. Een onderneming die werkt met een vorm van gedeeld eigenaarschap maakt gebruik van de collectieve intelligentie. Een onderneming runnen van onderop, door de mensen die er werken. Dat is een streven voor een solidaire economie.

Het kan wel
Gedeeld eigenaarschap levert niet alleen winst voor een onderneming op, maar ook voor de werknemers: maatschappelijk herstel en zelfvertrouwen. Dat wordt in de praktijk op verschillende manieren aangepakt. Van ‘geen’ eigenaar, zoals in de Steward owned company tot iedereen eigenaar (1 mens 1 stem) in een werknemerscoöperatie.

Hoe dan?
Maar hoeveel eigenaarschap willen mensen eigenlijk? Sociaal besturen, kunnen of willen we dat? En hoe moeilijk of gemakkelijk is dit in de praktijk. En ook bij succesvolle maatschappelijk ondernemen komen nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld wanneer je je onderneming wilt opschalen. Want kapitaal aantrekken brengt risico’s met zich mee. Investeerders willen vaak snel rendement zien. Hoe stel je dan de ‘purpose’ van je bedrijf veilig?

Onderzoek met ons de verschillende vormen van gedeeld ‘eigenaarschap’. Wat zijn de alternatieven in de solidaire economie?

sessies thema investeren in solidaire economie

Sociaal besturen, je moet het durven
ronde 1 | 11.45 – 12.45 uur
Ook (sociale) ondernemingen richten zich steeds vaker op democratisering, met zo veel als mogelijk zeggenschap bij werknemers, over eigen werk en bedrijf. Wat vraagt dat van je sociale organisatie? Maak kennis met de verschillende vormen.

Eigenaarschap – is er een grens?
ronde 2 | 13.30 – 15.00 uur
(sociale) Coöperaties en ondernemingen geven uitgebreide informatie over hun praktijk, de successen en dilemma’s; doe er je voordeel mee.

Doel voor de winst
ronde 2 | 13.30 – 15.00 uur
Tijdens deze workshop verkennen we de mogelijkheden van ‘Steward Ownership’. Steward-ownership is een manier om eigenaarschap van een bedrijf vorm te geven. De kern van steward-ownership is dat een bedrijf ‘van zichzelf’ is en bestaat om de missie te dienen.

Site by Alsjeblaft!