“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

talentontwikkeling

Europa zet in op de toekomst van de sociale economie door te investeren in (digitale) vaardigheden. Competenties voor de toekomst: is de sociale economie er klaar voor?

Het kan wel
In Europa komt steeds meer de realisatie van het (eigen) belang van het investeren in talentontwikkeling. Dat kan door middel van praktijkleren of onderwijs op maat in de praktijk. Een leven lang leren kent veel vormen en manieren. Denk bijvoorbeeld ook aan digitale oplossingen om mensen die nu niet de competenties hebben, het werken toch mogelijk te maken. Er is nog een wereld te winnen!

Hoe dan?
B-WISE is een Europees project voor onderzoek naar de benodigde competenties van werknemers, hun ondersteuners (zoals jobcoaches en begeleiders) en het management van WISE’s. Het doel is om daarop aan te sluiten met opleiding. Maar dat is niet het enige; het project maakt ons bewust van het belang van digitale tools als ondersteuning voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat zien we in de Nederlandse sociale economie als belangrijkste aangrijpingspunten om te investeren in talenten?

thema talentontwikkeling

Competenties voor de toekomst
Digitalisering biedt geweldige mogelijkheden voor bedrijven en hun medewerkers. Zijn zij daar eigenlijk wel voor toegerust en op aangehaakt? Het B-WISE project heeft tot doel een Europese strategie te ontwikkelen om dit te gaan verzekeren.

Site by Alsjeblaft!