"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Participatiegids voor professionals

Alle bevindingen uit het actieonderzoek De Groene Golf zijn te vinden op de website Participatiegids voor professionals. Lees meer over deze gids en schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven wanneer er weer multidisciplinaire werksessies gepland zijn.

read more

De Groene Golf rapportage

Hier vindt u de rapportage van actieonderzoek De Groene Golf.

Download hier de rapportage in lage resolutie.

Download hier de rapportage in hoge resolutie (let op: dit bestand is 49 mB).

Slotsessie De Groene Golf

Tijdens de slotsessie van De Groene Golf zijn de resultaten gepresenteerd aan alle betrokken stakeholders.
Met een een introductie van programmamanager Nel Winkel over nut en noodzaak van focusexperiment De Groene Golf en een mooi betoog van Maaike Miedema over het belang van actie-onderzoek, besloten we met een korte werksessie over het benutten van de handelingsruimte onder leiding van Douwe van den Berg.

read more

Werksessies groot succes

In het voorjaar 2018 deelden we de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseerden we een aantal werksessies voor professionals waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.

Elke sessie draaide om een specifiek thema en obstakel, en kwam voort uit de casuïstiek van De Groene Golf. Hiermee ontwikkelden we tevens gezamenlijk een methode voor praktijkleren.

read more

Veel geleerd

Het actieonderzoek De Groene Golf is in volle gang. De afgelopen periode hebben we stilgestaan bij wat we doen: er is er veel geleerd en het onderzoek komt in een nieuwe fase. De uitgangspunten van het begin zijn nog dezelfde, nu is het tijd dat we ons richten op doorbraken en wat die opleveren. Waar zijn we en hoe doen we dat nu?

read more

Nu focus op doorbraak

De Groene Golf heeft inmiddels ruim vijftig casussen beschreven en daarbij belemmeringen in kaart gebracht die Amsterdammers ervaren in hun weg naar participatie. Professionals die een casus aandragen, zien dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek. De focus ligt daarbij nu op de doorbraak.

read more

Wat valt op?

Wat zijn nou die obstakels waar mensen tegenaan lopen? En wat is de rol van De Groene Golf?
Het gaat doorgaans om mensen die weer aan het werk willen en bijvoorbeeld een opleiding of kinderopvang niet gefinancierd krijgen. Of het gaat om ingewikkelde processen zoals het ontbreken van voldoende zekerheid over het behoud van inkomen of begeleiding.

read more

wat we doen

De Groene Golf is een actieonderzoek gericht op het identificeren en uit de weg ruimen van obstakels die Amsterdammers met een (arbeids-) beperking hinderen op hun weg naar participatie in de samenleving. Duurzame oplossingen overstijgen het niveau van individuele casuïstiek. De Groene Golf is geen beschouwend onderzoek.

read more

obstakels en casuïstiek

Om duidelijk te krijgen welke problemen mogelijk leiden tot stagnerende participatie gaan we op zoek naar casuïstiek: belemmeringen in de praktijk. Hiervoor hebben we richtlijnen en inclusiecriteria opgesteld.

read more

Wat doen we met uw casus?

Wat gaan we nu precies doen met alle praktijkvoorbeelden die u heeft aangemeld? En op welke manier draagt u daarmee bij aan De Groene Golf? Twee niet onbelangrijke vragen. Met uw praktijkvoorbeelden gaan we op twee manieren aan het werk:

read more

de groene golf: factsheet

Doorstromen zonder beperkingen is wenselijk, zeker als het gaat om participatiemogelijkheden. Welke belemmeringen en oplossingen daarvoor gevonden kunnen worden, gaan we in kaart brengen. Lees hier de factsheet_de-groene-golf_2017.pdf over het focusexperiment.

read more

Expertmeetings

De Groene Golf organiseert geregeld expertmeetings. Met ervaren begeleiders gaan we in gesprek over de obstakels die zij en hun klanten tegenkomen in hun participatieproces. We horen hoe begeleiders omgaan met complexe problemen, hoe ze keuzes maken bij dilemma’s en welke ‘olifantenpaadjes’ ze hebben gevonden.

read more

midden in de weerbarstige praktijk

door Lieke Thesing, projectleider
Met het actieonderzoek De Groene Golf maken we zichtbaar wat Amsterdammers met afstand tot de arbeidsmarkt meemaken als ze een volgende participatiestap willen zetten. Met het hele team van De Groene Golf beschrijven we belemmeringen en onderzoeken we hoe deze doorbroken kunnen worden.

read more

meer zicht op obstakels

Interview Nel Winkel, gemeente Amsterdam
Nel Winkel is programmamanager van het Programma Meedoen Werkt. De Focusexperimenten komen hieruit voort. We stelden haar enkele vragen over het programma en het project De Groene Golf.

read more

Het projectteam

Er is een projectteam samengesteld dat het actieonderzoek uitvoert. De Groene Golf wordt begeleid door een begeleidingscommissie, die gevormd wordt door de initiatiefnemers voor het project: vertegenwoordigers uit verschillende organisaties en de gemeente.

read more

Site by Alsjeblaft!