“Het is onze ambitie om alle Amsterdammers met een beperking onderdeel van de stad te laten zijn.”

  • 34_1.afbeeldingen_web2_kleiner

wat we doen

De Groene Golf is een actieonderzoek gericht op het identificeren en uit de weg ruimen van obstakels die Amsterdammers met een (arbeids-) beperking hinderen op hun weg naar participatie in de samenleving. Duurzame oplossingen overstijgen het niveau van individuele casuïstiek. De Groene Golf is geen beschouwend onderzoek.

lees meer

  • 36_1.30_1play-stone-1237457_1920

36 casussen

Professionals hebben De Groene Golf tot nu toe bij 36 geschikte casussen betrokken. Daarmee zijn we er nog niet. Maar als we dit tempo aanhouden liggen we goed op schema om een gedegen beeld te krijgen van de diversiteit aan obstakels waar klantgerichte hulpverleners tegenaan lopen.

lees meer

  • 31_1.vraag

Wat doen we met uw casus?

Wat gaan we nu precies doen met alle praktijkvoorbeelden die u heeft aangemeld? En op welke manier draagt u daarmee bij aan De Groene Golf? Twee niet onbelangrijke vragen. Met uw praktijkvoorbeelden gaan we op twee manieren aan het werk:

lees meer

  • 29_1.verkeerslicht

obstakels en casuïstiek

Om duidelijk te krijgen welke problemen mogelijk leiden tot stagnerende participatie gaan we op zoek naar casuïstiek: belemmeringen in de praktijk. Hiervoor hebben we richtlijnen casuïstiek opgesteld.

lees meer

  • 11_1.logo-dgg-cropping-tbv-website

de groene golf: factsheet

Doorstromen zonder beperkingen is wenselijk, zeker als het gaat om participatiemogelijkheden. Welke belemmeringen en oplossingen daarvoor gevonden kunnen worden, gaan we in kaart brengen. Lees hier de 11_6.factsheet_de-groene-golf_2017.pdf over het focusexperiment.

lees meer

  • 38_1.32_1close-1224277_1920

Expertmeetings

De Groene Golf organiseert geregeld expertmeetings. Met ervaren begeleiders gaan we in gesprek over de obstakels die zij en hun klanten tegenkomen in hun participatieproces. We horen hoe begeleiders omgaan met complexe problemen, hoe ze keuzes maken bij dilemma’s en welke ‘olifantenpaadjes’ ze hebben gevonden.

lees meer

  • 35_1.traffic-light-1369021_1920_zw

midden in de weerbarstige praktijk

door Lieke Thesing, projectleider
Met het actieonderzoek De Groene Golf maken we zichtbaar wat Amsterdammers met afstand tot de arbeidsmarkt meemaken als ze een volgende participatiestap willen zetten. Met het hele team van De Groene Golf beschrijven we belemmeringen en onderzoeken we hoe deze doorbroken kunnen worden.

lees meer

  • 37_1.gleise-1975036_1920

meer zicht op obstakels

Interview Nel Winkel, gemeente Amsterdam
Nel Winkel is programmamanager van het Programma Meedoen Werkt. De Focusexperimenten komen hieruit voort. We stelden haar enkele vragen over het programma en het project De Groene Golf.

lees meer

  • 26_1.star-208407_1920

Het projectteam

Er is een projectteam samengesteld dat het actieonderzoek uitvoert. De Groene Golf wordt begeleid door een begeleidingscommissie, die gevormd wordt door de initiatiefnemers voor het project: vertegenwoordigers uit verschillende organisaties en de gemeente.

lees meer

Site by Alsjeblaft!