"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Samen met de mensen waar het om gaat

Naast het sociale aspect richt De Omslag zich op een sterke solidaire economie. Daarbij ligt de focus nadrukkelijk op mensen in kwetsbare posities en hun stem. Ervaringsdeskundigheid benutten biedt kansen en past in de huidige tijdgeest. De Omslag richt zich met haar kennisnetwerk (lokaal, landelijk en Europees) op drie speerpunten.

Het gaat om kennis verzamelen en delen, de stem van mensen in kwetsbare posities versterken, maar ook hun positie zélf in organisaties en in de stad verstevigen.

De Omslag stelt inclusie voorop. De afgelopen twee jaar is dit ook meer en meer zichtbaar in de activiteiten en initiatieven. Onze aandacht is uitgegaan naar het actief verzamelen van kennis over alternatieve organisatievormen en onderzoek:

1. kennis delen

De Omslag verzamelt en deelt kennis in partnerschap van participanten en stakeholders. Dat doen we door werkbezoeken te organiseren, zoals het werkbezoek in België, maar ook door middel van conferenties, webinars en het stimuleren van alternatieve organisatievormen in de praktijk.

2. versterken van de stem

Het versterken en ondersteunen van de stem van mensen in kwetsbare posities en ervaringsdeskundigen door middel van signalering en onderzoek. In de praktijk bouwen we aan een sociaal en ervaringsdeskundig onderzoeksbureau Meetellen, met een groeiend onderzoekspanel (Meetellen, panel, community) en een expertisenetwerk op het gebied van participatief actie-onderzoek. Meetellen draagt bij door kleine en grote onderzoeksopdrachten in samenwerking met onderzoekers van participanten, VU, UU en gemeente Amsterdam. Zie hier een aantal voorbeelden van afgeronde onderzoeken in Amsterdam.

3. organiseren

Uit inspirerende voorbeelden en (onderzoeks)praktijk kunnen we niet alleen leren, maar ook organiseren. De Omslag draagt bij door het verspreiden van kennis over coöperatieve en alternatieve organisatievormen, die gebruik maken van collectieve intelligentie en zeggenschap, participatief ondernemingsbestuur, juridische structuren en inclusieve werkwijzen). In aansluiting op het Amsterdams Netwerk Ervaringskennis en participanten ondersteunen we deze beweging ook in de praktijk.

Site by Alsjeblaft!