“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Participatief werkbezoek België

Op 6 en 7 november brachten we met een groot en divers gezelschap een bezoek aan België. Met een stevig inhoudelijk programma en in hoog tempo hebben we de belangrijkste succesfactoren voor sociale én solidaire economie verkend.

In deze interessante tijd waarin ook het sociaal domein zichzelf opnieuw moet uitvinden, willen we niet volgen maar juist het voortouw nemen. Daarom namen we onze participanten en stakeholders mee naar onze zuiderburen voor inspiratie, vernieuwing en anders denken.

Duurzaam door participatief organiseren

Het duurzaam organiseren van sociale economie vraagt om een andere manier van bedrijfsvoering. We kennen de ins en outs van sociale ondernemingen en de behoefte om hierop nieuwe (juridische) bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Niet alleen mensen met een arbeidsbeperking een dienstverband bieden, maar ze betrekken bij hun bedrijf en de toekomst ervan. Dit proces geeft werk een andere betekenis. Medewerkers zijn niet enkel in loondienst maar onderdeel van een gezamenlijk eigenaarschap.

In Luik hebben we ons actief verdiept met een bezoek aan Groupe Terre, die het voor elkaar krijgt om op grote schaal medewerkersparticipatie te organiseren. De Universiteit van Luik presenteerde haar grote onderzoek. Jacques Defourny, professor derde sector Economie doet al 30 jaar onderzoek naar modellen voor sociaal ondernemen en gaf daar een college over.

Partnerschap om te doen wat nodig is

In Gent waren we onder de indruk van het succes van de publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van een oud industriegebied. De wens om dat in te zetten voor sociale economie, de verbindende rol van de overheid en creatieve publiek-private samenwerking met Ateljee. Dat bleek een goede samenwerking tussen een maatschappelijke organisatie, sociale firma en een actieve gemeente, die ziet waar werk blijft liggen en bereid is om er alles aan de doen om dit werk ’sociaal’ te ‘vlaggen’.

Tine de Moor, hoogleraar Economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht bracht in haar college haar kennis en historisch perspectief van de commons mee in het nu van de solidaire economie in Vlaanderen en Nederland.
We sloten af met een rondleiding in het historische Gent om daarna de terugtocht te aanvaarden. Wat nemen we mee naar huis om dit in Amsterdam aan te jagen?

We zijn weer thuis

En nu we weer thuis zijn, is het tijd om plannen te maken over wat we gaan doen met deze kennis en inspiratie. Vanuit welbegrepen eigenbelang willen we met elkaar in gesprek hierover. Over wat er in de toekomst nodig is om deze manier van participatief ontwikkelen en werken het nieuwe normaal te maken. Gaat het ons lukken om met elkaar uit te vinden hoe we in de huidige tijd aansluiten?

We zijn geïnspireerd om de kennis en goede voorbeelden naar Amsterdam te brengen. Wij gaan dit doen in open verbinding met de Amsterdamse partners om te werken aan innovatie, inclusie en democratisering.
Bijvoorbeeld door met elkaar te werken aan de ’tools’ die we daarvoor nodig hebben. Denk aan impactmeting, praktische publiek-private samenwerking of tools voor het participatief organiseren en legitimeren van onze ondernemingen en organisaties.

De Omslag zet dit graag voor 2020 op de agenda.

Site by Alsjeblaft!