"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Wat doet De Omslag voor sociale zaken

Wat doet De Omslag voor sociale zaken

Sinds 5 jaar stimuleert stichting DOEN Amsterdamse sociale firma’s via het ondersteuningsprogramma van De Omslag.

Wanneer de expertise van De Omslag met betrekking tot sociaal ondernemen wordt ingezet, is dat niet altijd zichtbaar. We werken achter de schermen en in de praktijk. Daarom leggen we hier uit wat onze expertise is. We laten ook graag de ondernemers zelf aan het woord.

read more
Conferentie meedoen werkt

Conferentie meedoen werkt

Verbinding activering, dagbesteding en werk

Op donderdag 17 januari organiseerden de gemeente Amsterdam en De Omslag een werkconferentie voor professionals met als thema het verbinden van activering, dagbesteding en werk. Gezamenlijk met ruim 300 deelnemers is een werkagenda opgesteld voor de toekomst.

read more
De Groene Golf versterkt participatie professional

De Groene Golf versterkt participatie professional

Deze zomer kijken we terug naar de opbrengsten van De Groene Golf: de casuïstiek, werksessies met professionals en een mooie slotsessie. Die opbrengsten gaan we duurzaam ontsluiten voor de hele stad. Lees alles over de laatste Groene Golf.

read more
Jekuntmeer.nl vernieuwt

Jekuntmeer.nl vernieuwt

De website Jekuntmeer.nl geeft in Amsterdam al sinds jaar en dag een vrijwel compleet online overzicht van de mogelijkheden voor leren, werken en doen en hulp in Amsterdam. Alle organisaties voeren hun aanbod zelf in op de website en zorgen ervoor dat de activiteiten, projecten en initiatieven actueel zijn en op een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd.

Vanaf dit voorjaar ontsluit Jekuntmeer.nl in samenwerking met de gemeente ook voor participatie-aanbod voor statushouders en vacatures beschut werk.

read more
resultaten monitor 2018

resultaten monitor 2018

Voor de vierde keer heeft De Omslag de monitor Sociale Firma’s Amsterdam uitgevoerd. Dit jaar deden we dat in het kader van de ontwikkeling van de Sociaal Werkkoepel. De monitor is een peiling van de omvang, personele samenstelling en financieringsstromen van de sociale firma’s en –projecten in Amsterdam.

read more
op een goed begin!

op een goed begin!

We wensen al onze samenwerkingspartners een gezond en inclusief 2019.

read more
Jekuntmeer.nl op pad

Jekuntmeer.nl op pad

In 2017 was Jekuntmeer.nl te vinden op diverse participatiemarkten in de Amsterdamse stadsdelen. Daarnaast hebben we presentaties verzorgd bij wijkteams, verwijzende professionals en aanbieders om de bekendheid en het gebruik van Jekuntmeer.nl verder te vergroten.

read more
Social Market een succes

Social Market een succes

Op vrijdag 16 november 2018 vond de eerste Social Market succesvol plaats in De Hallen in Amsterdam West. Het publiek in De Hallen kon kennis maken met meer dan 30 sociale bedrijven die door middel van het maken van producten of leveren van diensten social impact genereren op het gebied van mens, milieu, maatschappij en sociale cohesie.

read more
netwerkbijeenkomsten 2017

netwerkbijeenkomsten 2017

De Omslag organiseert netwerkbijeenkomsten voor haar participanten die een rol hebben in het bouwen aan een inclusieve samenleving. Tijdens deze bijeenkomsten organiseren we presentaties, nodigen we gastsprekers van externe organisaties uit en kunnen deelnemers met hen en met elkaar van gedachten wisselen. Netwerkbijeenkomsten van en voor onze participanten zetten op zijn minst aan het denken.

read more
Site by Alsjeblaft!