“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Een handelingskader voor sociaal aanbesteden

We werken aan een kennisnetwerk voor social impact: kennis maken en verspreiden en zo de beweging naar meer sociale impact versterken. Dat doen we onder andere door expertise te verzamelen een bibliotheek voor iedereen te gebruiken. Met daarin bijvoorbeeld een door ons opgesteld handelingskader, met hierin de wettelijke en juridische mogelijkheden voor sociaal aanbesteden.

» lees meer

knelpunten voor sociale firma’s

De Omslag heeft een inventarisatie gedaan naar de knelpunten en gevolgen voor sociale firma’s en hun medewerkers door de corona crisis. Wat is er nu noodzakelijk? We volgen alles en delen hier onze bevindingen.

» lees meer

Buying for Social Impact

De Omslag neemt deel aan het Europese Project “Buying for Social Impact”. Dit project wordt uitgevoerd door de Europese Commissie en een aantal Europese netwerken waaronder het European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE).

» lees meer

resultaten monitor 2018

Voor de vierde keer heeft De Omslag de monitor Sociale Firma’s Amsterdam uitgevoerd. Dit jaar deden we dat in het kader van de ontwikkeling van de Sociaal Werkkoepel. De monitor is een peiling van de omvang, personele samenstelling en financieringsstromen van de sociale firma’s en –projecten in Amsterdam.

» lees meer

sociaal werkkoepel

In de afgelopen twee maanden heeft De Omslag gewerkt aan 23 interviews en een tweetal rondetafelgesprekken rondom het thema Sociaal Werk. Resultaat hiervan is te vinden in de “Rapportage Een Verkenning Sociaal Werkkoepel“.

Vrijwel iedereen die we gesproken hebben is positief over een samenwerking tussen gemeente en sociale firma’s en maatschappelijke organisaties in een Sociaal Werkkoepel die kan leiden tot meer sociaal werk, voor meer mensen uit de doelgroep.

» lees meer

waardevolle economie

Sinds De Omslag in 2012 met een Manifest Investeer Sociaal sociale firma’s op de agenda heeft gezet in Amsterdam, is er veel veranderd. Sociaal ondernemers in Amsterdam zijn van pioniers onderdeel van een beweging geworden.

Er is een verschuiving bij gemeente, zorginstellingen en bedrijfsleven. Allemaal zijn zij zich meer bewust van de kansen die sociaal ondernemen biedt voor deze stad. En allemaal zijn ze welwillend om deze kansen te vergroten.
Hier willen we u graag informeren wat De Omslag op dit moment doet om het sociaal ondernemen in deze stad te versterken.

» lees meer

monitor 2018

De Omslag gaat de voor het vierde jaar op een rij met een monitor in kaart brengen hoe de sociale sector zich beweegt en groeit. Deze Monitor Amsterdamse sociale firma’s en projecten peilt de aard en omvang van werk voor mensen met een beperking in Amsterdam.

In samenwerking met de gemeente hebben we de definities van de verschillende vormen werk op een rij gezet.

» lees meer

doen!

Sinds 3 jaar stimuleert stichting Doen Amsterdamse sociale firma’s via het ondersteuningsprogramma van De Omslag. Voor de komende periode is dit een partnerschip geworden; stichting DOEN zet de expertise van De Omslag in ter ondersteuning van sociaal ondernemen.

Wanneer de expertise van De Omslag met betrekking tot sociaal ondernemen wordt ingezet, is dat niet altijd zichtbaar. We werken achter de schermen en in de praktijk. Daarom leggen we hier uit wat onze expertise is. We laten ook graag de ondernemers zelf aan het woord.

» lees meer

Ervaringen ondersteuningsprogramma

Een aantal sociale firma’s ontvingen ondersteuning door het ondersteuningsprogramma van De Omslag . Deze ondersteuning is mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen. Van hulp bij het opstellen van de voorwaarden tot het overzichtelijker maken van de organisatie. Met klinkende resultaten zoals forse omzetverhoging maar vooral verheldering én trots. ‘De puzzelstukjes vielen op hun plaats.’

» lees meer

gemeente en sociaal ondernemen

Zowel landelijk als lokaal zijn er middelen die werk voor mensen met een beperking kunnen ondersteunen. In Amsterdam kennen we het Actieprogramma Sociaal Ondernemen en het Werkplan Sociale Firma’s , dat binnenkort – ook vanuit de praktijk van De Omslag – wordt geëvalueerd. Een eerste reactie is al aan de gemeente gestuurd.

In juni 2017 gaven we aandacht aan de regelingen Social Return en Beschut Werk in verschillende netwerkbijeenkomsten.

» lees meer

Impact meten voor je werknemers

Sociaal ondernemers werken aan een waardevolle economie. Hoewel een gezonde bedrijfsvoering belangrijk is, zit die waarde niet in de winst. De waarde zit in het werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe brengen we die waarde in beeld?

Stagiaire Nino Mulder deed een onderzoek naar de beste meetmethode. De Omslag zal de resultaten samen met een aantal sociale firma’s in de praktijk uitwerken en toetsen.

» lees meer

etalage sociale zaken

Digitaal gevonden worden door gemeente en andere klanten vergroot de omzet, en biedt meer kans op werk aan mensen met een arbeidsbeperking.
In het voorjaar 2014 is de etalage van sociale firma’s en projecten gelanceerd: www.socialezaken.info . De gemeente pagina toont sociale firma’s die voldoen aan de criteria de de gemeente stelt in het werkplan sociale firma’s.

» lees meer

monitor sociale firma’s

De Monitor Amsterdamse sociale firma’s van De Omslag is inmiddels een begrip en biedt jaarlijks inzicht in de sector sociale firma’s. Hier vindt u de laatste resultaten: monitor 2016

De sector blijft groeien, ook op ondernemend vlak: steeds meer sociale firma’s voldoen aan de definitie en halen een groot deel van hun inkomsten uit de commerciële markt.

» lees meer

platform sociale firma’s

Nieuwe businessmodellen worden gezien als oplossingen voor (de gevolgen van) de huidige crisis en aanstaande decentralisaties. Als onderdeel van de transitie vraagt dat van sociale ondernemingen om te groeien, individueel maar ook als sector. Om dat te ondersteunen heeft De Omslag het initiatief genomen tot een Amsterdams Platform Sociale Firma’s.

» lees meer

Site by Alsjeblaft!