“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Sociale firma’s en corona

Op deze plaats delen we informatie die van belang kan zijn voor sociale firma’s in Amsterdam. We updaten deze informatie regelmatig. De gemeente Amsterdam heeft inmiddels een meldpunt georganiseerd, zie deze brief daarover. Tussentijds kunnen we ook informatie delen als daartoe aanleiding is. We sturen deze aan alle bij ons bekende sociale firma’s in Amsterdam.

Wil je onze informatiebrief ook ontvangen? Geef dat dan door via een e-mail aan info@deomslag.nl.

de medewerkers

Door de corona maatregelen hebben grote gevolgen voor sociale firma’s en hun medewerkers. Veel mensen die bij sociale firma’s werken als dagbesteding zitten thuis. In speciale gevallen kan kleinschalig weer dagbesteding worden aangeboden. Medewerkers met een arbeidsovereenkomst kunnen soms nog wel aan het werk, onder bepaalde voorwaarden als dat verantwoord is.

» lees meer

rijksregelingen

Sociale firma’s hebben te maken met verlies van inkomsten. Zoals bekend heeft het Rijk een aantal regelingen voor ondernemers en hun werknemers ingezet. Het gaat om de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Daarnaast is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Tegemoetkoming Schade (TOGS) voor het MKB. Nieuw zijn de Corona Overbruggingslening, de COL-faciliteit voor start-ups en scale-ups.

» lees meer

Wmo en wlz

De gemeente Amsterdam heeft in een brief haar contractpartners laten weten dat zij ervan uitgaat dat Wmo aanbieders hun aanbod op een aangepaste manier voortzetten. Ook voor sociale firma’s die onderaannemers zijn bij een grotere instelling ligt doorbetaling voor de hand.

» lees meer

overige regelingen

Net als rijk, gemeente en zorgverzekeraars zijn er ook vanuit andere kanten regelingen of afspraken die het verlies aan inkomsten adresseren. Denk aan detacheringskosten, regelingen van fondsen en andere compensatieregelingen.

» lees meer

kopen en inkoop

Net als alle ondernemingen hebben sociale firma’s het meest aan inkoop; van producten of in een groter inkoop of aanbestedingstraject. De sociale firma’s die een speciaal aanbod doen in deze corona tijd zijn hier te vinden.

» lees meer

sociaal inkopen in tijden van corona

De sociale firma’s die een speciaal aanbod doen in deze corona tijd zijn in een speciale categorie op sociale zaken.info te vinden. Lees meer voor hun specialiteiten van nu.

» lees meer

knelpunten voor sociale firma’s

De Omslag heeft een inventarisatie gedaan naar de knelpunten en gevolgen voor sociale firma’s en hun medewerkers door de corona crisis. Wat is er nu noodzakelijk? We volgen alles en delen hier onze bevindingen.

» lees meer

Actuele regelingen

De Rijksoverheid heeft een groot aantal maatregelen opgesteld om het bedrijfsleven en het MKB te ondersteunen in deze moeilijke periode. Die zijn niet altijd passend voor sociaal ondernemingen. Alle relevante regelingen vind je hier.

» lees meer

Dagbesteding en sociale firma’s

Veel dagbestedingsorganisaties hebben hun locaties gesloten vanwege de veiligheid. Hoofdaannemers verwachten ook van hun onderaannemers dat zij geen mensen in dagbesteding op hun locaties meer ondersteunen. Er worden veel alternatieven uitgewerkt. Maar hoe gaat het met financiering en op langere termijn?

» lees meer

Buying for Social Impact

De Omslag neemt deel aan het Europese Project “Buying for Social Impact”. Dit project wordt uitgevoerd door de Europese Commissie en een aantal Europese netwerken waaronder het European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE).

» lees meer

resultaten monitor 2018

Voor de vierde keer heeft De Omslag de monitor Sociale Firma’s Amsterdam uitgevoerd. Dit jaar deden we dat in het kader van de ontwikkeling van de Sociaal Werkkoepel. De monitor is een peiling van de omvang, personele samenstelling en financieringsstromen van de sociale firma’s en –projecten in Amsterdam.

» lees meer

sociaal werkkoepel

In de afgelopen twee maanden heeft De Omslag gewerkt aan 23 interviews en een tweetal rondetafelgesprekken rondom het thema Sociaal Werk. Resultaat hiervan is te vinden in de “Rapportage Een Verkenning Sociaal Werkkoepel“.

Vrijwel iedereen die we gesproken hebben is positief over een samenwerking tussen gemeente en sociale firma’s en maatschappelijke organisaties in een Sociaal Werkkoepel die kan leiden tot meer sociaal werk, voor meer mensen uit de doelgroep.

» lees meer

waardevolle economie

Sinds De Omslag in 2012 met een Manifest Investeer Sociaal sociale firma’s op de agenda heeft gezet in Amsterdam, is er veel veranderd. Sociaal ondernemers in Amsterdam zijn van pioniers onderdeel van een beweging geworden.

Er is een verschuiving bij gemeente, zorginstellingen en bedrijfsleven. Allemaal zijn zij zich meer bewust van de kansen die sociaal ondernemen biedt voor deze stad. En allemaal zijn ze welwillend om deze kansen te vergroten.
Hier willen we u graag informeren wat De Omslag op dit moment doet om het sociaal ondernemen in deze stad te versterken.

» lees meer

monitor 2018

De Omslag gaat de voor het vierde jaar op een rij met een monitor in kaart brengen hoe de sociale sector zich beweegt en groeit. Deze Monitor Amsterdamse sociale firma’s en projecten peilt de aard en omvang van werk voor mensen met een beperking in Amsterdam.

In samenwerking met de gemeente hebben we de definities van de verschillende vormen werk op een rij gezet.

» lees meer

doen!

Sinds 3 jaar stimuleert stichting Doen Amsterdamse sociale firma’s via het ondersteuningsprogramma van De Omslag. Voor de komende periode is dit een partnerschip geworden; stichting DOEN zet de expertise van De Omslag in ter ondersteuning van sociaal ondernemen.

Wanneer de expertise van De Omslag met betrekking tot sociaal ondernemen wordt ingezet, is dat niet altijd zichtbaar. We werken achter de schermen en in de praktijk. Daarom leggen we hier uit wat onze expertise is. We laten ook graag de ondernemers zelf aan het woord.

» lees meer

Ervaringen ondersteuningsprogramma

Een aantal sociale firma’s ontvingen ondersteuning door het ondersteuningsprogramma van De Omslag . Deze ondersteuning is mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen. Van hulp bij het opstellen van de voorwaarden tot het overzichtelijker maken van de organisatie. Met klinkende resultaten zoals forse omzetverhoging maar vooral verheldering én trots. ‘De puzzelstukjes vielen op hun plaats.’

» lees meer

gemeente en sociaal ondernemen

Zowel landelijk als lokaal zijn er middelen die werk voor mensen met een beperking kunnen ondersteunen. In Amsterdam kennen we het Actieprogramma Sociaal Ondernemen en het Werkplan Sociale Firma’s , dat binnenkort – ook vanuit de praktijk van De Omslag – wordt geëvalueerd. Een eerste reactie is al aan de gemeente gestuurd.

In juni 2017 gaven we aandacht aan de regelingen Social Return en Beschut Werk in verschillende netwerkbijeenkomsten.

» lees meer

Impact meten voor je werknemers

Sociaal ondernemers werken aan een waardevolle economie. Hoewel een gezonde bedrijfsvoering belangrijk is, zit die waarde niet in de winst. De waarde zit in het werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe brengen we die waarde in beeld?

Stagiaire Nino Mulder deed een onderzoek naar de beste meetmethode. De Omslag zal de resultaten samen met een aantal sociale firma’s in de praktijk uitwerken en toetsen.

» lees meer

etalage sociale zaken

Digitaal gevonden worden door gemeente en andere klanten vergroot de omzet, en biedt meer kans op werk aan mensen met een arbeidsbeperking.
In het voorjaar 2014 is de etalage van sociale firma’s en projecten gelanceerd: www.socialezaken.info . De gemeente pagina toont sociale firma’s die voldoen aan de criteria de de gemeente stelt in het werkplan sociale firma’s.

» lees meer

monitor sociale firma’s

De Monitor Amsterdamse sociale firma’s van De Omslag is inmiddels een begrip en biedt jaarlijks inzicht in de sector sociale firma’s. Hier vindt u de laatste resultaten: monitor 2016

De sector blijft groeien, ook op ondernemend vlak: steeds meer sociale firma’s voldoen aan de definitie en halen een groot deel van hun inkomsten uit de commerciële markt.

» lees meer

platform sociale firma’s

Nieuwe businessmodellen worden gezien als oplossingen voor (de gevolgen van) de huidige crisis en aanstaande decentralisaties. Als onderdeel van de transitie vraagt dat van sociale ondernemingen om te groeien, individueel maar ook als sector. Om dat te ondersteunen heeft De Omslag het initiatief genomen tot een Amsterdams Platform Sociale Firma’s.

» lees meer

Site by Alsjeblaft!