"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Een handelingskader voor sociaal aanbesteden

We werken aan een kennisnetwerk voor social impact: kennis maken en verspreiden en zo de beweging naar meer sociale impact versterken. Dat doen we onder andere door expertise te verzamelen een bibliotheek voor iedereen te gebruiken. Met daarin bijvoorbeeld een door ons opgesteld handelingskader, met hierin de wettelijke en juridische mogelijkheden voor sociaal aanbesteden.

» read more

knelpunten voor sociale firma’s

De Omslag heeft een inventarisatie gedaan naar de knelpunten en gevolgen voor sociale firma’s en hun medewerkers door de corona crisis. Wat is er nu noodzakelijk? We volgen alles en delen hier onze bevindingen.

» read more

Buying for Social Impact

De Omslag neemt deel aan het Europese Project “Buying for Social Impact”. Dit project wordt uitgevoerd door de Europese Commissie en een aantal Europese netwerken waaronder het European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE).

» read more

results monitor 2018

Voor de vierde keer heeft De Omslag de monitor Sociale Firma’s Amsterdam uitgevoerd. Dit jaar deden we dat in het kader van de ontwikkeling van de Sociaal Werkkoepel. De monitor is een peiling van de omvang, personele samenstelling en financieringsstromen van de sociale firma’s en –projecten in Amsterdam.

» read more

sociaal werkkoepel

In de afgelopen twee maanden heeft De Omslag gewerkt aan 23 interviews en een tweetal rondetafelgesprekken rondom het thema Sociaal Werk. Resultaat hiervan is te vinden in de “Rapportage Een Verkenning Sociaal Werkkoepel“.

Vrijwel iedereen die we gesproken hebben is positief over een samenwerking tussen gemeente en sociale firma’s en maatschappelijke organisaties in een Sociaal Werkkoepel die kan leiden tot meer sociaal werk, voor meer mensen uit de doelgroep.

» read more

Valuable economy

Since De Omslag in 2012 with a Manifest Investing Social, has put social companies on the agenda In Amsterdam, a lot has changed. Social entrepreneurs in Amsterdam have become part of a movement of pioneers.

There is a shift within municipalities, healthcare institutions and business. All of them are more aware of the opportunities that social entrepreneurship offers for this city. And all of them are willing to increase these opportunities.
Here we would like to inform you what De Omslag currently does to strengthen social entrepreneurship in this city.

» read more

monitor 2018

De Omslag gaat de voor het vierde jaar op een rij met een monitor in kaart brengen hoe de sociale sector zich beweegt en groeit. Deze Monitor Amsterdamse sociale firma’s en projecten peilt de aard en omvang van werk voor mensen met een beperking in Amsterdam.

In samenwerking met de gemeente hebben we de definities van de verschillende vormen werk op een rij gezet.

» read more

Do it!

For 3 years, foundation Doen has been promoting Amsterdam’s work integration social enterprises (WISEs) through the support program of De Omslag. For the coming period this has become a partnership; DOEN Foundation puts the expertise of De Omslag in support of social entrepreneurship.

When De Omslag’s expertise in social entrepreneurship is used, it is not always visible. We work behind the scenes and in practice. Therefore, we will explain what our expertise is. We would also like to present the experiences of the entrepreneurs themselves.

» read more

Ervaringen ondersteuningsprogramma

Een aantal sociale firma’s ontvingen ondersteuning door het ondersteuningsprogramma van De Omslag . Deze ondersteuning is mede mogelijk gemaakt door Stichting Doen. Van hulp bij het opstellen van de voorwaarden tot het overzichtelijker maken van de organisatie. Met klinkende resultaten zoals forse omzetverhoging maar vooral verheldering én trots. ‘De puzzelstukjes vielen op hun plaats.’

» read more

gemeente en sociaal ondernemen

Zowel landelijk als lokaal zijn er middelen die werk voor mensen met een beperking kunnen ondersteunen. In Amsterdam kennen we het Actieprogramma Sociaal Ondernemen en het Werkplan Sociale Firma’s , dat binnenkort – ook vanuit de praktijk van De Omslag – wordt geëvalueerd. Een eerste reactie is al aan de gemeente gestuurd.

In juni 2017 gaven we aandacht aan de regelingen Social Return en Beschut Werk in verschillende netwerkbijeenkomsten.

» read more

Impact meten voor je werknemers

Sociaal ondernemers werken aan een waardevolle economie. Hoewel een gezonde bedrijfsvoering belangrijk is, zit die waarde niet in de winst. De waarde zit in het werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe brengen we die waarde in beeld?

Stagiaire Nino Mulder deed een onderzoek naar de beste meetmethode. De Omslag zal de resultaten samen met een aantal sociale firma’s in de praktijk uitwerken en toetsen.

» read more

etalage sociale zaken

Digitaal gevonden worden door gemeente en andere klanten vergroot de omzet, en biedt meer kans op werk aan mensen met een arbeidsbeperking.
In het voorjaar 2014 is de etalage van sociale firma’s en projecten gelanceerd: www.socialezaken.info . De gemeente pagina toont sociale firma’s die voldoen aan de criteria de de gemeente stelt in het werkplan sociale firma’s.

» read more

monitor sociale firma’s

De Monitor Amsterdamse sociale firma’s van De Omslag is inmiddels een begrip en biedt jaarlijks inzicht in de sector sociale firma’s. Hier vindt u de laatste resultaten: monitor 2016

De sector blijft groeien, ook op ondernemend vlak: steeds meer sociale firma’s voldoen aan de definitie en halen een groot deel van hun inkomsten uit de commerciële markt.

» read more

platform sociale firma’s

Nieuwe businessmodellen worden gezien als oplossingen voor (de gevolgen van) de huidige crisis en aanstaande decentralisaties. Als onderdeel van de transitie vraagt dat van sociale ondernemingen om te groeien, individueel maar ook als sector. Om dat te ondersteunen heeft De Omslag het initiatief genomen tot een Amsterdams Platform Sociale Firma’s.

» read more

Site by Alsjeblaft!