"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

monitor 2018

De monitor gaat over de ‘medewerkersmix’ (de samenstelling van het personeelsbestand) en de ‘financieringsmix’ (de samenstelling van de verschillende inkomstenbronnen) en het soort diensten en producten dat aangeboden wordt.

Om de definities van de verschillende soorten werk in de Monitor 2018 helder te houden, hebben we deze in een bijlage toegelicht. Hier vindt u de definities voor de monitor 2018 in pdf.

Site by Alsjeblaft!