“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

monitor 2018

De monitor gaat over de ‘medewerkersmix’ (de samenstelling van het personeelsbestand) en de ‘financieringsmix’ (de samenstelling van de verschillende inkomstenbronnen) en het soort diensten en producten dat aangeboden wordt.

Om de definities van de verschillende soorten werk in de Monitor 2018 helder te houden, hebben we deze in een bijlage toegelicht. Hier vindt u de definities voor de monitor 2018 in pdf.

Site by Alsjeblaft!