"It is our aspiration that all people of Amsterdam with disabilities have an opportunity to become participants in our city"

Buying for Social Impact

De Omslag partner in Europees project over sociaal inkopen door de overheid

De Omslag neemt deel aan het Europese Project “Buying for Social Impact”. Dit project wordt uitgevoerd door de Europese Commissie en een aantal Europese netwerken waaronder het European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE).

Het project heeft twee hoofddoelen:
• aanbestedende diensten aanmoedigen om openbare aanbestedingen te gebruiken om sociale doelen na te streven;
• vergroting van de capaciteit van ondernemingen in de sociale economie om deel te nemen aan openbare aanbestedingsprocedures en toegang te krijgen tot nieuwe markten.

Het project omvat 15 lidstaten: Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Ierland, Kroatië, Letland, Nederland, Polen, Roemenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek, en Zweden.

Voor De Omslag hebben Ben Bugter en Jaap Kemkes inmiddels een deskresearch uitgevoerd naar hoe de Europese Aanbestedingsrichtlijn is vertaald in de Nederlandse Aanbestedingswet. Daarmee hebben we een goed overzicht welke mogelijkheden er zijn om een aanbestedingsproces – dus het inkopen van goederen en diensten door de (semi-) overheid- sociaal in te richten: hoe kan met het inkopen sociale impact worden gerealiseerd? Ook kijken welke activiteiten en aanvullende beleid er zijn ontwikkeld om sociale firma’s ook daadwerkelijk meer kansen te bieden. De inzichten hieruit zullen we in het komende jaar delen met Europese partners. En dat is belangrijk omdat we nu al weten dat in andere landen er al veel meer wordt ingekocht bij sociale ondernemingen en sociale firma’s. Daar kunnen we mogelijk van leren.

Uiteindelijk zullen wij de inzichten in Nederland gebruiken om het sociaal inkopen door overheden, ook bij de gemeente Amsterdam, te stimuleren en te versterken.

Download hier de brochure.
Of klik hier voor meer informatie over de conferentie en om u aan te melden.
Hier kunt u het eind rapport vinden.

Site by Alsjeblaft!