“Iedereen verdient een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Resultaten in wijkontwikkeling

In het programma bewoners gestuurde wijkontwikkeling is de afgelopen jaren in het kader van het gemeentelijke programma Vertrouwen in de stad in drie stadsdelen hard gewerkt om alle Amsterdammers met een beperking onderdeel van het sociale verkeer van de stad te laten zijn.

De Omslag heeft de ambitie om alle Amsterdammers met een beperking onderdeel van het sociale verkeer van de stad te laten zijn. Daarin werd samen gewerkt, onder andere met de partners in de Januscoalitie (De Regenbooggroep en De Volksbond). De coalitie wil bevorderen dat mensen met psychische en psychiatrische beperkingen (weer) kunnen meedoen aan activiteiten op het gebied van wonen, werken, scholing en vrije tijd in een leefomgeving die zij zelf kiezen. De Januscoalitie wil zich daarbij richten op alle publieke en private maatschappelijke domeinen in de wijk.

Door de inzet van de Januscoalitie is inclusief werken op de agenda gekomen en is er in de pilots speciaal aandacht besteed aan de wijze waarop “iedereen doet mee “ kon worden bevorderd en in de praktijk gebracht. Er zijn verbindingen gelegd tussen domeinen als economie en wonen, zorg en welzijn. Het waren moeilijke gesprekken voordat de inclusieve aanpak als een doel in BGW kon worden opgenomen.

Er is een stap gezet maar het gesprek zal in de komende jaren moeten blijven gaan over de pijn en frustraties van mensen met (psychiatrische) beperkingen. Zij ondervinden belemmeringen bij zichzelf en in hun omgeving om mee te kunnen doen. De redenen daarvoor liggen niet zozeer in medische kwesties maar meer in het ontbreken van begrip rond hun welzijn en hun plaats in de samenleving. De Januscoalitie heeft naar aanleiding van haar ervaringen in BGW een negenpuntenplan geschreven waarmee ze het meedoen van mensen met beperkingen in wijken wil bevorderen.

U kunt meer lezen over de resultaten en evaluatie van bewoners gestuurde wijkontwikkeling door de volgende links te bezoeken:
Onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam
Reflectie verslag van de Januscoalitie

Voor meer informatie over deze ontwikkelingen in de wijk kunt u contact opnemen met De Omslag.

Site by Alsjeblaft!