“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Wethouder Vliegenthart neemt kaartenboek in ontvangst

Op maandag 14 maart heeft de wethouder het boek ‘Van dagbesteding tot werk in Amsterdam’ in ontvangst genomen. Het kaartenboek is het resultaat van intensieve samenwerking. Het biedt een rijke hoeveelheid aan ideeën en oplossingen voor knelpunten uit de praktijk.

Dagbesteding is een oplossing voor veel Amsterdammers. Het biedt perspectief op zinvolle en maatschappelijke participatie en voorkomt terugval, grotere zorgbehoefte of uitsluiting. De gemeente hanteert sinds 2015 het ‘continuüm van dagbesteding tot werk’ met aanbod voor diverse doelgroepen. Vanuit de praktijk zijn er zorgen geuit over de uitwerking van het huidige beleid, bijvoorbeeld over de drempels voor deelname, de administratief complexe situatie en het gebrek aan doorstroommogelijkheden.

Om een gezamenlijke visie te kunnen realiseren in de praktijk is intensieve samenwerking nodig. Voor een dergelijke samenwerking geeft dit boek uitgangspunten en een inhoudelijke ontwikkelagenda mee. Het kaartenboek is het resultaat van een initiatief van participanten van De Omslag – HVO-Querido, Cordaan, Pantar, Roads en De Regenboog Groep – en gemaakt in samenwerking met de Gemeente Amsterdam.

Opvallend is dat alle betrokken partijen het snel eens werden over de visie. Duidelijk werd ook dat voor de uitwerking van deze visie, een intensievere samenwerking nodig is om in de praktijk tot een goed resultaat te komen. Elkaar raadplegen is niet voldoende. Gemeente en aanbieders zullen niet alleen de inhoud, maar ook elkaars doelstellingen, percepties en belangen bespreekbaar moeten maken.

Wat ons betreft mag een concrete vervolgstap nu niet ontbreken in de gemeente Amsterdam. De Omslag wil graag alle betrokkenen bedanken voor het mogelijk maken van dit proces en het delen van hun kennis, hun enorme inzet en tijdsinvestering.

Hier vindt u het resultaat in de vorm van een klikbare pdf: Van dagbesteding tot werk

Heeft u belangstelling voor een boekje (zolang de voorraad strekt), laat het ons dan weten via info@deomslag.nl .

Site by Alsjeblaft!