“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

sociale kaart voor participatieaanbod

Als beheerder van dé sociale kaart voor participatieaanbod, zorgt De Omslag voor aansluiting tussen jekuntmeer.nl en initiatieven omtrent het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Dit jaar wordt jekuntmeer.nl, als stedelijk online platform voor participatieaanbod voor mensen met een beperking, uitgebreid met informeel zorgaanbod en aanbod voor de jeugd.

Het doel is dat ook deze activiteiten actueel en goed doorzoekbaar wordt ontsloten, op wijkniveau. Daarbij gaan we de stad van informatie voorzien over wat en hoe mensen zoeken. En we gaan aanbieders ondersteunen met hulp en informatie om Jekuntmeer.nl zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. Als onderdeel van haar stage gaat masterstudent Claudia Arends (Universiteit Utrecht) onderzoeken hoe effectief Jekuntmeer.nl is in het bereiken van mensen met een beperking en het ondersteunen naar participatie.

jekuntmeer live
Praktisch versterken we ook de kennis over het aanbod middels ontmoeting. Dat doen we ook dit jaar weer door de gewaardeerde Jekuntmeer-tours (werkbezoeken) te organiseren. Hiermee bieden we zowel professionals in zorg en welzijn als klantmanagers de gelegenheid om kennis te maken met (bestaande) mogelijkheden voor participatie. Bent u geïnteresseerd in een jekuntmeer-tour? Laat het ons vast weten via info@deomslag.nl. We nodigen u graag uit.

jekuntmeer werkt
Tot slot is (vrijwilligers)werk voor mensen met een beperking die een stap willen zetten naar meer participatie, een belangrijk aandachtsgebied. Naast het organiseren van de Jekuntmeer-tours, werken we samen met Onbeperkt aan de slag aan sessies met het bedrijfsleven waarbij de mensen uit de doelgroep toekomstige werkgevers kunnen ontmoeten.

Site by Alsjeblaft!