“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Investeren in mensen

In het kader van een Europees project hebben sociale ondernemers, ROC en De Omslag de handen ineengeslagen om te investeren in de mensen die in sociale ondernemingen werken.

Sociaal ondernemen is een groeimarkt en er wordt verwacht dat de vraag zal stijgen. Daarom is het belangrijk om te investeren in de mensen. En hoewel er voor managers en leidinggevenden veel mogelijkheden zijn voor leren via HBO en universiteiten, wordt soms minder geïnvesteerd in de ontwikkelpotentie van werknemers met een ondersteuningsbehoefte die bij sociale ondernemingen werken. Hier hebben de Europese partners binnen het BWISE project onderzoek naar gedaan.

skill gaps

Er zijn zogenaamde ‘skill gaps’ waarvoor geen of weinig scholingsaanbod bestaat. Dit geldt met name voor werknemers met een ondersteuningsbehoefte die een grote groep mensen vormen die momenteel niet doorstromen naar betaald werk binnen of buiten de sociale onderneming waar ze werken.

belangrijke transities

Daarnaast zijn er grote veranderingen gaande, zoals digitalisering, democratisering, vergroening, etc., die allemaal belangrijke transities zijn. Slechts weinig ondernemingen bereiden hun medewerkers hierop voor.

project BWISE

Om de samenwerking tussen onderwijs en sociale ondernemers te versterken, wordt het project BWISE gebruikt. Voor Nederland is daarbinnen een goede samenwerking ontstaan tussen sociale ondernemers, ROC en De Omslag. Het doel is om de kansen voor praktijkleren te vergroten en daarmee te investeren in de medewerkers binnen sociale ondernemingen.

Bewustwording en praktijkleren

Er wordt ingezet op bewustwording en het inrichten van ondernemingen op praktijkleren. Er worden gezamenlijk lespakketten ontwikkeld die worden getest in een pilot die het komende half jaar wordt uitgevoerd in de Amsterdamse praktijk. Op basis van de ervaringen kan er verder worden gepland, kennis worden gedeeld en deze worden verspreid over heel Nederland.

Site by Alsjeblaft!