“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Praktijk van Sociale Economie en Sociaal Ondernemerschap

Stichting De Omslag deelt Europese kennis tijdens Sociale Economie Conferentie in Praag.

Stichting De Omslag blijft toegewijd aan het delen van Europese kennis. Corine van de Burgt heeft een actieve rol gespeeld tijdens de recente conferentie in Praag, georganiseerd door TESSEA ČR. Deze conferentie stond in het teken van de praktijk van sociale economie en sociaal ondernemerschap in Tsjechië en Europa.

Tijdens het forum was er een speciaal blok gewijd aan de implementatie van Europese aanbevelingen van het Social Economy Action Plan in de verschillende landen. Dit gedeelte van het programma werd vakkundig gemodereerd door Corine van de Burgt, tevens president van ENSIE. Onder de sprekers bevonden zich vertegenwoordigers uit Tsjechië, Slowakije, Letland en Polen, die hun beste praktijken en ervaringen deelden. Ze bespraken initiatieven en de toekomst van sociaal ondernemerschap in hun respectieve landen. Dit leidde tot een inspirerende uitwisseling van ideeën en methoden die een positieve impact hebben op de sociale economie.

conferentie

Tijdens de conferentie “Praktijk van Sociale Economie en Sociaal Ondernemerschap in Tsjechië en Europa” werden diverse belangrijke thema’s behandeld. Een centraal onderwerp was het Europese perspectief op de sociale economie, waarbij nationale strategieën en de rol van netwerken en financiering in Centraal- en Oost-Europa werden besproken. Er werd ook aandacht besteed aan de implementatie van Europese aanbevelingen in landen zoals Tsjechië, Slowakije, Letland en Polen, met een focus op de bijdragen van overheidsministeries en koepelorganisaties.

Daarnaast werd de rol van regio’s in het ondersteunen van sociale ondernemingen belicht, evenals de voordelen van de sociale economie voor deze regio’s. Duurzaamheid en ESG (Environmental, Social, and Governance) kwamen aan bod, waarbij de nadruk lag op de rol van sociale ondernemingen binnen dit kader.

Een belangrijk thema was ook de rol van netwerken in de sociale economie, met presentaties van enquêteresultaten en aanbevelingen voor de ontwikkeling van netwerken binnen het Sociale Economie Actieplan.

Deze thema’s boden deelnemers waardevolle inzichten en discussiepunten, gericht op het bevorderen en ondersteunen van sociale ondernemingen in Europa.

terug naar Amsterdam

Dankzij deze actieve betrokkenheid en de uitwisseling van Europese kennis, zet Stichting De Omslag wederom een stap vooruit in haar missie om sociale innovatie te bevorderen, zowel binnen Nederland als daarbuiten. De inzichten en ervaringen die tijdens het forum in Praag zijn gedeeld, zullen zeker bijdragen aan het versterken van het Amsterdamse netwerk en impact.

Site by Alsjeblaft!