“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

obstakels en casuïstiek

Casuïstiek verzamelen doen we door de betrokken stakeholders in Amsterdam te informeren en te betrekken. Aan de hand van voorbeelden gaan we op zoek naar de ‘beperkingen’ in regels, systemen en organisaties. Op basis van criteria selecteren we daaruit de cases die we gaan opnemen in het actieonderzoek.

Hiervoor hebben we een eerste versie richtlijnen opgesteld: richtlijnen en inclusiecriteria. In dit document geven we:

  • richtlijnen voor de belemmeringen waarnaar we op zoek zijn;
  • een afbakening met een aantal randvoorwaarden zodat de casuïstiek past binnen de scope van het actieonderzoek.

Het werven en selecteren van betrokken klanten, begeleiders en organisaties voor dit actieonderzoek doen we op basis van de inclusiecriteria. Alle casuïstiek is welkom. Neem contact op met ons via e-mail of telefoon 020 – 486 01 49.

Site by Alsjeblaft!