“Iedereen heeft een plek in de stad. Zeggenschap over eigen leven, leren, zorg en werk leidt tot een inclusieve samenleving."

Expertmeetings

wie kan wat waar doen?
Uit de gevonden casussen worden tal van praktische belemmeringen zichtbaar. Maar het is ook duidelijk dat daarachter vaak een complex van oorzaken schuilgaat waardoor een klant toch niet die volgende participatiestap kan zetten. Om dit beter te kunnen doorgronden gaan we geregeld met experts uit de praktijk om tafel voor “diepte-sessies”.

De doorbraken die we tot nu hebben weten te creëren, zijn vooral bereikt door professionals aan elkaar te verbinden. Deze verbindingen tussen verschillende organisaties of afdelingen blijken cruciaal, vooral om juiste en heel specifieke informatie te delen over “wat er allemaal precies mogelijk is”. We komen tegen dat professionals handelen op basis van onjuiste informatie, of inadequate “beelden” van wat andere afdelingen of organisaties te bieden hebben.

Vanuit De Groene Golf waken we ervoor om in onze communicatie bij te dragen aan dergelijke onjuiste beelden. Vanuit het onderzoek willen we juist helpen “beelden” door te prikken en “spookverhalen” uit de wereld te helpen. De expertmeetings bieden hiervoor een goede gelegenheid. Deelnemers aan de laatste expertmeeting waardeerden vooral de onderlinge verbinding:

“Door de ‘juiste’ mensen te kennen en daardoor te weten waar wie je moet zijn kun je klanten die net buiten een regeling vallen, verder helpen en dat is goud waard.”

De volgende expertmeeting vindt plaats op 20 juni. Zie voor meer informatie Expertmeetings De Groene Golf.

Site by Alsjeblaft!